2015-11-01

Brattnet

Brattnet innehåller flera applikationer.

Klimatfakta

Intresset för klimatförändringarna är stort. Det är inte lätt att följa med allt som skrivs. Ambitionen med klimatfakta är att ställa samman grundläggande fakta om klimatet.

Flyktingfakta

När debatten blev intensiv som flyktingar, invandrare och integration blev det naturligt att skapa en systerwebb till klimatfakta med fakta om flyktingproblemet.

Bratt från Brattfors

Brattnet handlar om den brattska släkten i vid mening. Släktträdet består av ättlingar efter Anders Andersson Bratt från Brattfors med ingifta, deras barn och deras släktingar.

Till själva släktträdet hör webben Brattnet med tips poch råd till dem som medverkar i släktträdets utveckling. Där finns också information om släkten som inte knyts till enskild person eller familj.

Det finns en tidigare version av släktträdet. Uppgifter i det förs successivt över i det nya trädet.

Politikfakta.info

Politikfakta.info är ett system med syftet att stärka den enskildes inflytande i politiken. Vissa delar är tillgängliga för alla.

Hans Iwan Bratt
(hibratt@gmail.com)