2018-05-22

Brattnet innehåller flera applikationer.

Org

Org är en programvara som används av ett flertal grupper. Här är några som har större deltagande eller besökare:

Klimatfakta

Intresset för klimatförändringarna är stort. Det är inte lätt att följa med allt som skrivs. Ambitionen med klimatfakta är att ställa samman grundläggande fakta om klimatet.

Bratt från Brattfors

Brattnet handlar om den brattska släkten i vid mening. Släktträdet består av ättlingar efter Anders Andersson Bratt från Brattfors med ingifta, deras barn och deras släktingar.

Till själva släktträdet hör webben Brattnet med tips poch råd till dem som medverkar i släktträdets utveckling. Där finns också information om släkten som inte knyts till enskild person eller familj.

Det finns en tidigare version av släktträdet. Uppgifter i det förs successivt över i det nya trädet.

Hans Iwan Bratt
(hibratt@gmail.com)