User Tools

Site Tools


0100

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
0100 [2013/12/23 22:35]
hib [Kartläggning av vattenångans utveckling över Boulder, Colorado, USA]
0100 [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Mysteriet med vattenångan ​======+===== Mysteriet med vattenångan =====
  
-[{{ ::​vaexthusgasernas_inverkan_pa_stralningen2.png?​400|Solljuset utgörs till stor del av strålning på våglängder där jordens atmosfär är genomskinlig. För den långvågigare värmestrålningen från jordytan är atmosfären däremot bara delvis genomskinlig. Det mesta av värmestrålningen fångas upp av vattenånga,​ koldioxid och andra växthusgaser.}}]Det är märkligt svårt att hitta upgifter ​om hur mängden vattenånga har förändrats. Det är en avgörande fråga då vattenånga är den i särklass starkaste växthusasen.+Detta avsnitt är under avveckling 
 + 
 +[{{ ::​vaexthusgasernas_inverkan_pa_stralningen2.png?​400|Solljuset utgörs till stor del av strålning på våglängder där jordens atmosfär är genomskinlig. För den långvågigare värmestrålningen från jordytan är atmosfären däremot bara delvis genomskinlig. Det mesta av värmestrålningen fångas upp av vattenånga,​ koldioxid och andra växthusgaser.}}]Det är märkligt svårt att hitta uppgifter ​om hur mängden vattenånga har förändrats ​de senaste decennierna. Det är en ju en avgörande fråga då vattenånga är den i särklass starkaste växthusasen.
  
 <​HTML><​STYLE>​ <​HTML><​STYLE>​
Line 8: Line 10:
 </​STYLE>​ </​STYLE>​
 <​TABLE>​ <​TABLE>​
-<​TR><​TH>​Växthusgas +<​HR>​ 
-(eller motsvarande)</​TH><​TH>​Andel av totala växthuseffekten +<​TR><​TH>​Växthusgas<BR /> 
-på jorden</​TH></​TR>​+(eller motsvarande)</​TH><​TH>​Andel av totala ​<BR />växthuseffekten på jorden</​TH></​TR>​
 <​TR><​TD>​Vattenånga</​TD><​TD>​ 39–62 </​TD></​TR>​ <​TR><​TD>​Vattenånga</​TD><​TD>​ 39–62 </​TD></​TR>​
 <​TR><​TD>​Moln</​TD><​TD>​ 15–36 </​TD></​TR>​ <​TR><​TD>​Moln</​TD><​TD>​ 15–36 </​TD></​TR>​
 <​TR><​TD>​Koldioxid</​TD><​TD>​ 14–25 </​TD></​TR>​ <​TR><​TD>​Koldioxid</​TD><​TD>​ 14–25 </​TD></​TR>​
 <​TR><​TD>​Ozon</​TD><​TD>​ 2,7–5,7 </​TD></​TR>​ <​TR><​TD>​Ozon</​TD><​TD>​ 2,7–5,7 </​TD></​TR>​
-<​TR><​TD ​style="​width:​100em"​><​span>​Dikväveoxid (lustgas)</​span>​+<​TR><​TD><​span>​Dikväveoxid (lustgas)</​span>​
  </​TD><​TD>​ 1,0–1,6 </​TD></​TR>​  </​TD><​TD>​ 1,0–1,6 </​TD></​TR>​
 <​TR><​TD>​Metan</​TD><​TD>​ 0,7–1,6 </​TD></​TR>​ <​TR><​TD>​Metan</​TD><​TD>​ 0,7–1,6 </​TD></​TR>​
Line 22: Line 24:
  </​TD><​TD>​ 0,1–0,5 </​TD></​TR>​  </​TD><​TD>​ 0,1–0,5 </​TD></​TR>​
 </​TABLE>​ </​TABLE>​
 +<HR>
 </​HTML>​ </​HTML>​
  
Line 65: Line 68:
 ==== Kartläggning av vattenångans utveckling över Boulder, Colorado, USA ==== ==== Kartläggning av vattenångans utveckling över Boulder, Colorado, USA ====
  
-Det har helt nyligen, 1 oktober 2013, publicerats en ny studie av vattenångans utveckling publicerad i Journal of Geophysical Research.+Det har helt nyligen, 1 oktober 2013, publicerats en ny studie av vattenångans utveckling publicerad i [[http://​onlinelibrary.wiley.com/​journal/​10.1002/​%28ISSN%292156-2202|Journal of Geophysical Research]].
  
 **Abstract:​** Thirty years of balloon-borne measurements over Boulder (40°N,​105°W) are used to investigate the water vapor trend in the tropopause region. This analysis extends previously published trends, usually focusing on altitudes greater than 16 km, to lower altitudes. Two new concepts are applied: (1) Trends are presented in a thermal tropopause (TP) relative coordinate system from −2 km below to 10 km above the TP, and (2) sonde profiles are selected according to TP height. Tropical (TPz>​14km),​ extratropical (TPz<​12km),​ and transitional air mass types (12km<​TPz<​14km) reveal three different water vapor reservoirs. ​ **Abstract:​** Thirty years of balloon-borne measurements over Boulder (40°N,​105°W) are used to investigate the water vapor trend in the tropopause region. This analysis extends previously published trends, usually focusing on altitudes greater than 16 km, to lower altitudes. Two new concepts are applied: (1) Trends are presented in a thermal tropopause (TP) relative coordinate system from −2 km below to 10 km above the TP, and (2) sonde profiles are selected according to TP height. Tropical (TPz>​14km),​ extratropical (TPz<​12km),​ and transitional air mass types (12km<​TPz<​14km) reveal three different water vapor reservoirs. ​
  
 The analysis based on these concepts reduces the dynamically induced water vapor variability at the TP and principally favors refined water vapor trend studies in the upper troposphere and lower stratosphere. Nonetheless,​ this study shows how uncertain trends are at altitudes −2 to +4 km around the TP. This uncertainty in turn has an influence on the uncertainty and interpretation of water vapor radiative effects at the TP, which are locally estimated for the 30 year period to be of uncertain sign. The much discussed decrease in water vapor at the beginning of 2001 is not detectable between −2 and 2 km around the TP. On lower stratospheric isentropes, the water vapor change at the beginning of 2001 is more intense for extratropical than for tropical air mass types. This suggests a possible link with changing dynamics above the jet stream such as changes in the shallow branch of the Brewer-Dobson circulation. The analysis based on these concepts reduces the dynamically induced water vapor variability at the TP and principally favors refined water vapor trend studies in the upper troposphere and lower stratosphere. Nonetheless,​ this study shows how uncertain trends are at altitudes −2 to +4 km around the TP. This uncertainty in turn has an influence on the uncertainty and interpretation of water vapor radiative effects at the TP, which are locally estimated for the 30 year period to be of uncertain sign. The much discussed decrease in water vapor at the beginning of 2001 is not detectable between −2 and 2 km around the TP. On lower stratospheric isentropes, the water vapor change at the beginning of 2001 is more intense for extratropical than for tropical air mass types. This suggests a possible link with changing dynamics above the jet stream such as changes in the shallow branch of the Brewer-Dobson circulation.
-(([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1002/​jgrd.50831/​full#​jgrd50831-sec-0019|Extending water vapor trend observations over Boulder into the tropopause region: Trend uncertainties and resulting radiative forcing]]))+(([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1002/​jgrd.50831/​full#​jgrd50831-sec-0019|Extending water vapor trend observations over Boulder into the tropopause region: Trend uncertainties and resulting radiative forcing]]))(([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1002/​jgrd.50831/​pdf|Extending water vapor trend observations over Boulder into the tropopause region: Trend uncertainties and resulting 
 +radiative forcing(pdf)]]))
  
 === Kommentar === === Kommentar ===
-Begreppet "​thermal tropopause"​ är obekant. Det jag närmast tänker på är "​thermal troposphere"​(([[http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Special:​Search&​search=thermal+troposphere&​redirs=1&​profile=default|Wikipedia]])) resp "​Tropopause"​(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Tropopause|Wikipedia]])) Tidigare studier har fokuserat på området över 16 km höjd. Den aktuella studien omfattar tre skikt som omfattar -2 km till +10 km utgående från tropopausen för olika breddgrader.+Begreppet "​thermal tropopause"​ är obekant. Det jag närmast tänker på är "​thermal troposphere"​(([[http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Special:​Search&​search=thermal+troposphere&​redirs=1&​profile=default|Wikipedia]])) resp "​Tropopause"​(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Tropopause|Wikipedia]])). Se även Determination of tropopause height and structure(([[https://​ams.confex.com/​ams/​19Fluid17Middle/​webprogram/​Paper227085.html|Determination of tropopause height and structure, American Meterology Meteorological Society]])) 
 + 
 +Tidigare studier har fokuserat på området över 16 km höjd. Den aktuella studien omfattar tre skikt som omfattar -2 km till +10 km utgående från tropopausen för olika breddgrader.
  
 Troposfärens höjd varierar med breddgraden. Vid tropikerna är höjden 20 km, vid mellanlatituderna 17 km och polarregionerna 7 km. Troposfären kännetecknas av sjunkande temperatur vid högre höjd. Ovanför troposfären finns stratosfären. På lägre höjd är där temperaturen konstant och på högre höjd stiger temperaturen. Området mellan troposfären och stratosfären där temperaturen inte längre sjunker kallas tropopausen (TP).  Troposfärens höjd varierar med breddgraden. Vid tropikerna är höjden 20 km, vid mellanlatituderna 17 km och polarregionerna 7 km. Troposfären kännetecknas av sjunkande temperatur vid högre höjd. Ovanför troposfären finns stratosfären. På lägre höjd är där temperaturen konstant och på högre höjd stiger temperaturen. Området mellan troposfären och stratosfären där temperaturen inte längre sjunker kallas tropopausen (TP). 
Line 79: Line 85:
 Den nya studien visar oklar trend i området -2 till +2 km från TP. Det innebär gör det svårt att tolka vattenångas inverkan på strålningen. Den mycket omtalade minskningen av vattenångan i början av 2001 är inte möjlig att upptäcka runt TP. Den nya studien visar oklar trend i området -2 till +2 km från TP. Det innebär gör det svårt att tolka vattenångas inverkan på strålningen. Den mycket omtalade minskningen av vattenångan i början av 2001 är inte möjlig att upptäcka runt TP.
  
-Troposfären innehåller 80% av atmosfärens massa och 99% av dess vattenånga. +Troposfären innehåller 80% av atmosfärens massa och 99% av dess vattenånga. ​(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Troposphere#​Tropopause|Tropopause]]))
- +
-http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Troposphere#​Tropopause+
  
 På Cires webb gör en för mig förvånande sammanfattningen av undersökningen ovan: Water vapor in the upper atmosphere amplifies global warming says new study. http://​cires.colorado.edu/​news/​press/​2013/​watervapor.html På Cires webb gör en för mig förvånande sammanfattningen av undersökningen ovan: Water vapor in the upper atmosphere amplifies global warming says new study. http://​cires.colorado.edu/​news/​press/​2013/​watervapor.html
 +
 +==== The Science of Doom ====
 +Moln är ett av de mest komplicerade problemen i klimarvetenskapen. Många experiment har gällt skillnaden mellan molnig och molnfri himmel. ERBE-experimenten(([[http://​science.larc.nasa.gov/​erbe/​|The Earth Radiation Budget Experiment
 +(ERBE)]])) tydliggör effekterna av molm.
 +
 +Moln reflekterar 48 W/​m<​sup>​2</​sup>​ solens strålning, men reducerar utgående långvågig strålning (outgoing longwave radiation - OLR) med 30 W/​m<​sup>​2</​sup>​. Därför blir nettoeffekten - i vart fall mellan 1985-1989 - en avkylning av klimatet med 18 W/m2.
 +
 +Formeln för OLR är
 +  OLR = σT<​sub>​s</​sub><​sup>​4</​sup>​-G
 +
 +σT<​sub>​s</​sub><​sup>​4</​sup>​ är strålningen från jordens yta vid temperaturen T<​sub>​s</​sub>​ (Stefan-Boltzmanns lag(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Stefan%E2%80%93Boltzmanns_lag|Stefan–Boltzmanns lag, Wikipedia]]))). σ betecknar Stefan-Boltzmanns konstant.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Stefan%E2%80%93Boltzmanns_konstant|Stefan–Boltzmanns konstant, Wikipedia]]))
 +
 +Strålningen från jordens yta minus växthuseffekten är mängden strålning som försvinner ut i rymden. G består av växthuseffekten vid molnfri himmel (G<​sub>​clear</​sub>​) och den långvågiga effekten av moln (G<​sub>​cloud</​sub>​).
 +
 +Vid de kallare polerna blir G<​sub>​clear</​sub>​ mindre för att strålningen där är lägre än vid ekvatorn. Vid 30°C utstrålar ytan 480 W/​m<​sup>​2</​sup>​ och vid 0°C utstrålar ytan 315W/​m<​sup>​2</​sup>​. En stor del av ändringen i västhuseffekten ​ G<​sub>​clear</​sub>​ beror helt enkelt av ändringen i yttemperaturen. (([[http://​scienceofdoom.com/​2010/​05/​30/​clouds-and-water-vapor-part-one/​|Clouds and Water Vapor – Part One, The Science of Doom]]))
 +
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=0100"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +<!-- Index -->
 +</​html>​
 +
  
0100.1387834532.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)