User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser

Aktuell statistik
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

blog:ipcc_mindre_saekra_om_den_globala_uppvaermningen

IPCC mindre säkra om den globala uppvärmningen

Vid en konferens i Stockholm i höstas meddelade IPCC att de nu är 95% säkra på en global uppvärmning orsakad av människan. Då släppte IPCC en sammanfattning kallad Summary for Policymakers (SPM). Underlaget för SPM var fortfarande hemligt. Därmed var det inte var möjligt att granska bedömningarna i SPM.

Nu har den välmeriterade klimatforskaren Judith Curry (CV, Wikipedia) jämfört förra rapporten från IPCC, AR4, som kom 2007 med AR5 från förra året: IPCC AR5 weakens the case for AGW. Curry visar att IPCC är betydligt osäkrare i AR5 än i AR4 vilket helt motsäger påståendet i höstens SPM om att vetenskapen nu är än säkrare om en global uppvärmning.

I SPM 2007 (AR4) skriver IPCC: “Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely (>90% confidence) due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gases.”

I SPM 2013 (AR5) skriver IPCC: “It is extremely likely (>95% confidence) that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century .”

Det är ju är märklig förändring mot bakgrund av att

  • värmen inte ökat på 15 år
  • skillnaden mellan IPCCs scenarior och verkligheten blivit allt större
  • undersökningar visar att koldioxiden orsakar en mindre ökning av värmen än IPCC sagt tidigare.
  • havsnivån steg i samma takt 1920-1950 som 1933-2012.
  • man inte kan koppla extrema väderhändelser till ökningen av CO2

Curry pekar på viktiga och tydliga skillnader inom fem områden.

1. Den globala temperaturen

AR4: For the next two decades, a warming of about 0,2°C per decade is projected for a range of SRES emission scenarios. (AR4 SPM)

Tidigare sa IPCC att värmen skulle öka med 0.2°C/decennium. Nu konstaterar de att värmeökningen stannat av.

AR5: The rate of warming over the past 15 years (1998–2012) [is] 0.05 [–0.05 to +0.15] °C per decade)which is smaller than the rate calculated since 1951 (1951–2012) [of] 0.12 [0.08 to 0.14] °C per decade.

De scenariorna uppenbart inte kan förutsäga utvecklingen av temperaturen har IPCC gjort “expert judgment”: However, the implied rates of warming over the period from 1986–2005 to 2016–2035 are lower as a result of the hiatus: 0.10°C–0.23°C per decade, suggesting the AR4 assessment was near the upper end of current expectations for this specific time interval.

Tidigare bedömde IPCC att temperaturen skulle öka med 0,2°C/decennium under 2000-talet. Nu är bedömningen ca 0,05°C/decennium. Någon förklaring till att temperaturen inte längre stiger har inte IPCC.

2. Klimatkänsligheten

Klimatkänslighet (Equilibrium climate sensitivity ) definieras som den uppvärmning vi kan vänta om atmosfärens koldioxidhalt fördubblas i förhållande till sin förindustriella nivå.

AR4: “The equilibrium climate sensitivity. . . is likely to be in the range 2oC to 4.5oC with a best estimate of about 3oC and is very unlikely to be less than 1.5oC. Values higher than 4.5oC cannot be excluded. .”

AR5: Equilibrium climate sensitivity is likely in the range 1.5°C to 4.5°C (high confidence), extremely unlikely less than 1°C (high confidence), and very unlikely greater than 6°C (medium confidence)

Det finns inget “best estimate” i AR5. Anledningen lär vara att man inte kunde komma överens. I WG1 har 11 av 19 observationsstudier redovisat en känslighet under 1,5°C , dvs att vid en fördubbling av koldioxidhalten så kommer återkopplingar av typen ökad mängd vattenånga ge mindre en 0,5°C. Det är en halvering jämfört med AR4.

3. Havsnivån

AR5: It is very likely that the mean rate of global averaged sea level rise was 1.7 [1.5 to 1.9] mm yr–1 between 1901 and 2010, 2.0 [1.7 to 2.3] mm yr–1 between 1971 and 2010 and 3.2 [2.8 to 3.6] mm yr–1 between 1993 and 2010. It is likely that similarly high rates occurred between 1920 and 1950.

It is very likely that there is a substantial contribution from anthropogenic forcings to the global mean sea level rise since the 1970s.

Det är ingen väsentlig skillnad mellan AR5 och AR4 i texterna, men IPCC publicerar också ett diagram som visar havsnivån utveckling under 1900-talet. Av det framgår att havsnivån steg mellan 1930-1950 med 2,5-5 mm/år. Mellan 1960-2000 steg havsnivån bara med 1-3 mm/år. Diagrammet påvisar inte någon långvarig trend med stigande havsnivå.

Det är förbluffande att de fyra studierna redovisar så helt olika resultat.

4. Havsisen

AR5: Continuing the trends reported in AR4, the annual Arctic sea ice extent decreased over the period 1979–2012: the rate of this decrease was very likely between 3.5 and 4.1% per decade.

It is very likely that the annual Antarctic sea ice extent increased at a rate of between 1.2 and 1.8% per decade between 1979 and 2012.

IPCC säger att de “very likely” vet hur isen utbredning varit och sedan 1979 är det är ju inte så svårt tack vara satellitmätningarna. Men IPCC vet inte varför.

There is low confidence in the scientific understanding of the observed increase in Antarctic sea ice extent since 1979, due to the incomplete and competing scientific explanations for the causes of change and low confidence in estimates of internal variability.

Arctic temperature anomalies in the 1930s were apparently as large as those in the 1990s and 2000s.There is still considerable discussion of the ultimate causes of the warm temperature anomalies that occurred in the Arctic in the 1920s and 1930s.

Det är uppenbart att IPCC inte vet vad det är som har påverkat isens utvecklng och kan därmed inte veta hur den kommer att förändras.

5. Extrema händelser

Extemväder är ett av Juditj Currys expertområden. Hon noterar att IPCC är mindre övertygade i AR5 om någon ökning av värmeböljor, torka och tropiska cykloner.

Sammanfattning

Judith Curry genomgång visar att underlaget till höstens Summary for Policymakers (SPM) inte stödes av underlaget från experterna arbetsgrupp 1. Tvärtom har osäkerheten i IPCCs bedömningar ökat jämfört med bedömningarna i 2007 i AR4.

IPCCs rapport i höstas var alltså vilseledande när de påstår att säkerheten ökat om att mänsklig aktivitet är den dominerande orsaken till uppvärmning sedan mitten av 1900-talet.

Mycket av det som framför i AR5 kommer nu att granskas noggrant och det kommer säkert fler invändningar.

blog/ipcc_mindre_saekra_om_den_globala_uppvaermningen.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)