User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser

Aktuell statistik
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

blog:klimatets_framtid_i_backspegeln

Klimatets framtid i backspegeln

På webben Diderot kan man t.ex. läsa Kallt debattklimat för klimatdebatten,som ger en bra översikt inför IPCCs klimatrapport på fredag. Bl.a. skriver Waldemar Ingdahl

För ibland stämmer inte observationerna med modellerna, som när ökningstakten av metan i atmosfären minskat de senaste trettio åren när den borde ha stigit. Då måste forskarna gå tillbaka i beräkningarna och tilldela variablerna nya värden som uppfyller begränsningarna. Genom att systematiskt leta efter dellösningar ska man kunna komma till en fullständig lösning på problemet, så kallad backtracking. Problemet är att backtracking riskerar att anpassa modellerna till att stämma med observationerna, istället för att peka ut att något saknas i förklaringen.

IPCC använder dock inte bara backtracking utan IPCCs scenarior baseras också på mer eller mindre etablerade fysikaliska lagar. Men backtracking är problematisk. När ett “scenario” visar sig vara felaktigt så söker forskarna bland historiska data som kan förklara avvikelsen. Mängden data och hur de ska viktas och modifieras på annat sätt är mycket stort. Så kan det fortgå i all framtid, eftersom det finns så många faktorer som inverkar på klimatet.

Diderot verkar vara en intressant webbtidskrift.

Skapad: 130926

blog/klimatets_framtid_i_backspegeln.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)