User Tools

Site Tools


etanol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

etanol [2014/11/26 22:11]
hib [Källa]
etanol [2019/04/07 13:48]
Line 1: Line 1:
-====== Etanol ====== 
-Etanol kan användas i en förbränningsmotor på samma sätt som bensin. Nästan all bensin som säljs i Sverige innehåller 5 volymprocent etanol. Det utgör ungefär 340 000 mkubikmeter etanol som förbrukas i vanliga bensinfordon. Etanol som ska användas som fordonsbränsle och som producerats genom jäsning av socker behöver både destilleras och absoluteras,​ så att den blir minst 99.5 volyms%, dvs nästan vattenfri. Såväl destillation som absolutering drar mycket energi. I många etanolanläggningar används fossil energi till detta. 
  
-I mycket mindre skala används också en blandning av etanol och bensin, så kallad E85. Eftersom etanol har högre oktantal än bensin (104 ron) och brinner snabbare, kan motorn få högre verkningsgrad än vid bensindrift. Etanol har ett lägre energivärde per än bensin. Etanol har lägre stökiometrisk lambda, vilket betyder att man kan köra på mer bränsle, med högre oktan för att få lambda 1. Detta gör att man kan ta ut mer effekt.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Etanol|Etanol,​ Wikipedia (2014-03-06)]])) 
- 
-===== Sverige ===== 
- 
-Sveriges största etanolfabrik riskerade att komma att läggas ner sedan anläggningen gått med ett par hundra miljoner kronor i förlust de senaste åren. Samtliga fackförbund har kallats till förhandling om uppsägning på grund av arbetsbrist. Varslet uppges vara en åtgärd för att anpassa verksamheten till en framtida neddragen produktion. En av orsakerna uppges vara förändrade politiska beslut som öppnar för billigt bränsle och ökad konkurrens. Agroetanol är Sveriges enda storskaliga tillverkare och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol.(([[http://​www.svt.se/​nyheter/​regionalt/​ostnytt/​varsel-pa-agroetanol-i-norrkoping|25 personer varslas på Lantmännen Agroetanols anläggning i Norrköping,​ Östnytt, SVT(2014-03-06)]] )) 
- 
-===== Källa ===== 
-  * [[http://​www.dn.se/​motor/​etanol-drar-40-procent-mer-bransle/​|Etanol drar 40 procent mer bränsle (2014-03-15)]] 
- 
-===== Synpunkter? ===== 
-<​html>​ 
-<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=etanol"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
-<​script>​ 
-  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
-  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
-  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
-  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
-  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
-  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
-</​script>​ 
-<!-- Index --> 
-</​html>​ 
etanol.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)