User Tools

Site Tools


faq_om_klimatfakta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
faq_om_klimatfakta [2013/12/25 15:52]
hib skapad
faq_om_klimatfakta [2019/04/07 13:48] (current)
Line 5: Line 5:
  
 ===== Varifrån hämtas innehållet?​ ===== ===== Varifrån hämtas innehållet?​ =====
-När jag finner att ett ämne inom klimatområdet ska ingå i Klimatfakta så formulerar jag först ett antal frågor som läsarna kan tänkas ställa sig.  +När jag finner att ett ämne inom klimatområdet ska ingå i Klimatfakta så formulerar jag först ett antal frågor som läsarna kan tänkas ställa sig. En fråga stryks när jag anser att den är besvarad.  
-==== Hämtar från Wikipedia ==== +==== Wikipedia ==== 
-Därefter kopierar jag relevanta texter från Wikipeida och tar bort sådant som inte har med klimatet att göra. En sida i Klimatfakta består av material hämtat från många artiklar i Wikipedia. Sedan förenklas språket och irrevanta hänvisningar tas bort.+Därefter kopierar jag relevanta texter från Wikipeida och tar bort sådant som inte har med klimatet att göra. En sida i Klimatfakta består av material hämtat från många artiklar i Wikipedia. Sedan förenklas språket och irrevanta hänvisningar tas bort. Det händer också att jag uppdaterar artiklar i Wikipedia. 
 + 
 +==== Vetenskaplig dokumentation ==== 
 +Därefter söker jag i webbar som publiceras av vetenskapliga institutioner. Viktigast är givetvis IPCC. Vetenskapliga artiklar bakom betalvägg avstår jag ifrån liksom artiklar som är allför komplicerade. I stället använder jag artiklar institutionerna publicerar riktade till allmänheten,​ lärare och studerande. 
 + 
 +==== Kompetenta bloggar, nyhetsmedia ==== 
 +Slutligen söker jag efter information i bloggar som på ett kompetent sätt följer den vetenskapliga utvecklingen 
 + 
 +==== Källangivelser ==== 
 +Alla uppgifter förses med källa. Det betyder inte att källans text är reproducerad,​ utan texten ofta är den nedkortad och förenklas. De källor som behandlar stora delar av klimatområdet finns på sidan [[http://​www.klimatfakta.info/​doku.php?​id=kallor|Källor]]. Dessutom finns uppgifter om källor i anslutning till respektive avsnitt.  
 + 
 +===== Vem riktar sig Klimatfakta till? ===== 
 +Klimatfakta riktar sig till alla intresserade av klimatfrågan,​ speciellt de som inte har egna specialkunskaper inom området. Det saknas enligt min mening någon webb med inriktningen att täcka hela klimatområdet.  
 + 
 +===== Vad tycker du själv? ===== 
 + 
 +Jag har inte kunskap nog att väga samman alla de fakta och bedömningar som presenteras. Det kommer nya forskningsresultat och alla verkar överens om att det bristen på tillräcklig kunskap gör det svårt att veta vad som kommer att ske på längre sikt. 
 + 
 +Det verkar uppenbart att mänsklig aktivitet har påverkat jordens klimat, t.ex. med uppodling av mark, skogsbruk, stadsområden och mycket annat. Koldioxidutsläpen inverkar säkert. Däremot är det än så länge oklart hur t.ex. molnen inverkar. Inte heller är det klart hur varmare klimatet påverkar förutsättningarna för mänskligt liv. Det är inte heller klart hur ett kallare klimat påverkar oss människor. 
 + 
 +Så min grundinställning är att klimatet kan komma att påverka framtida generatioer och det är skäl nog för att intressera sig för ämnet. 
 + 
 +{{page>​googleanalytics}} 
 + 
 +===== Besöksstatistik ===== 
 + 
 +==== Google PageRank ==== 
 + 
 +{{pagerank>​dokuwiki.org,​100}} 
 + 
 +För info se t.ex. [[http://​www.seo-guide.se/​pagerank|seo-guide]] och [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Pagerank|Wikipedia]]. 
 + 
 +==== Besökstatistik ==== 
 + ​{{statdisplay>​progress bar}} Uppdatering av statistiken. 
 + 
 + 
 +=== Besök sedan 2014-09-10, kl 10 === 
 + 
 +{{statdisplay>​all}} 
 +{{statdisplay>​all?​graph}} 
  
faq_om_klimatfakta.1387983150.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)