User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser

Aktuell statistik
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

faq_om_klimatfakta

This is an old revision of the document!


FAQ om Klimatfakta

Vem står bakom Klimatfakta?

Jag heter Hans Iwan Bratt och jag ger ut Klimatfakta helt på eget initiativ. Jag har inget stöd från något håll. Bakgrunden är ett intresse först för arbetsmiljöfrågor och sedan 6-7 år för klimatfrågan.

Varifrån hämtas innehållet?

När jag finner att ett ämne inom klimatområdet ska ingå i Klimatfakta så formulerar jag först ett antal frågor som läsarna kan tänkas ställa sig.

Wikipedia

Därefter kopierar jag relevanta texter från Wikipeida och tar bort sådant som inte har med klimatet att göra. En sida i Klimatfakta består av material hämtat från många artiklar i Wikipedia. Sedan förenklas språket och irrevanta hänvisningar tas bort. Det händer också att jag uppdaterar artiklar i Wikipedia.

Vetenskaplig dokumentation

Därefter söker jag i webbar som publiceras av vetenskapliga institutioner. Viktigast är givetvis IPCC. Vetenskapliga artiklar bakom betalvägg avstår jag ifrån liksom artiklar som är allför komplicerade. I stället använder jag artiklar institutionerna publicerar riktade till allmänheten, lärare och studerande.

Kompetenta bloggar, nyhetsmedia

Slutligen söker jag efter information i bloggar som på ett kompetent sätt följer den vetenskapliga utvecklingen

Källangivelser

Alla uppgifter förses med källa. Det betyder inte att källans text är reproducerad, utan texten ofta är den nedkortad och förenklas.

faq_om_klimatfakta.1387984065.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)