User Tools

Site Tools


foernyelsebart

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
foernyelsebart [2014/08/27 15:00]
hib [Investeringarna i förnybart faller]
foernyelsebart [2014/11/26 22:18]
hib [Investeringarna i förnybart faller]
Line 22: Line 22:
 Tyskland har beslutat att minska subventionerna till förnyelsebar energi från 2017 och sätter tak för hur mycket som får installeras:​ Vindkraft på land och solenergi 2,5 gigwatt/​år. Vindkraft till havs 6,5 gigawatt totalt till 2020.  ​ Tyskland har beslutat att minska subventionerna till förnyelsebar energi från 2017 och sätter tak för hur mycket som får installeras:​ Vindkraft på land och solenergi 2,5 gigwatt/​år. Vindkraft till havs 6,5 gigawatt totalt till 2020.  ​
  
-=== Källor ===+==== Källor ​====
 * [[http://​www.renewableenergyworld.com/​rea/​home|Renewable Energy World]] * [[http://​www.renewableenergyworld.com/​rea/​home|Renewable Energy World]]
 +
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=foernyelsebart"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +<!-- Index -->
 +</​html>​
foernyelsebart.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)