User Tools

Site Tools


fossila_braenslen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
fossila_braenslen [2015/01/08 12:44]
hib [Kol]
fossila_braenslen [2015/01/08 13:01]
hib [Kol]
Line 22: Line 22:
  
 (//Se även [[kol|Kol]]//​) (//Se även [[kol|Kol]]//​)
- 
-{{ ::​usas_kolexport_till_eu.jpg?​200|}}EU importerade 47.2 miljoner ton kol från USA 2013. Importen var 13,6 miljoner kol 2003. USA är numera näst störst exportör till EU. Störst är Ryssland. Krisen i Ukraina kan öka EUs import från USA. Ökningen beror på Tyskland beslut att avveckla kärnkraften. Efter Fukushima-katastrofen köper också Japan mer kol från USA. USAs kol innehåller 2-3 gånger mer svavel än kolet från Ryssland.(([[http://​online.wsj.com/​news/​article_email/​SB10001424052702303417104579543814192542586-lMyQjAxMTA0MDAwNjEwNDYyWj|Dirty U.S. Coal Finds a Home in Europe, Wall Street Journal (2014-05-05)]])) 
  
 Konsumtionen ligger ganska still i Nord- och Sydamerika samt i Europa. I Eurasia ökar den kraftigt, i Afrika något, men i Asien stiger den brant. Svensk industri använder 2.242 ton 2011 främst inom stål-, metall- och järnverk.(([[http://​www.scb.se/​Pages/​TableAndChart____162997.aspx|Industrins energianvändning,​ SCB LÄNKFEL]])) Konsumtionen ligger ganska still i Nord- och Sydamerika samt i Europa. I Eurasia ökar den kraftigt, i Afrika något, men i Asien stiger den brant. Svensk industri använder 2.242 ton 2011 främst inom stål-, metall- och järnverk.(([[http://​www.scb.se/​Pages/​TableAndChart____162997.aspx|Industrins energianvändning,​ SCB LÄNKFEL]]))
fossila_braenslen.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)