User Tools

Site Tools


fossila_braenslen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
fossila_braenslen [2015/01/08 13:01]
hib [Kol]
fossila_braenslen [2015/01/08 13:02]
hib [Kol]
Line 22: Line 22:
  
 (//Se även [[kol|Kol]]//​) (//Se även [[kol|Kol]]//​)
- 
-Konsumtionen ligger ganska still i Nord- och Sydamerika samt i Europa. I Eurasia ökar den kraftigt, i Afrika något, men i Asien stiger den brant. Svensk industri använder 2.242 ton 2011 främst inom stål-, metall- och järnverk.(([[http://​www.scb.se/​Pages/​TableAndChart____162997.aspx|Industrins energianvändning,​ SCB LÄNKFEL]])) 
  
 Det finns 861 miljarder ton "​proven reserves",​ dvs som kan brytas ekonomiskt med dagens teknik. Det räcker 112 år med nuvarande produktionsnivå. Det kan jämföras med olja och gas där "​proven reserves"​ räcker i 46 resp 54 år.(([[http://​www.worldcoal.org/​coal/​where-is-coal-found/​|Where is Coal Found?, World Coal Association]])). En bedömning av kolreserverna 2008 var 980 miljoner ton. (([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​IEDIndex3.cfm?​tid=1&​pid=7&​aid=6|Coal Reserves, EIA]])) Det finns 861 miljarder ton "​proven reserves",​ dvs som kan brytas ekonomiskt med dagens teknik. Det räcker 112 år med nuvarande produktionsnivå. Det kan jämföras med olja och gas där "​proven reserves"​ räcker i 46 resp 54 år.(([[http://​www.worldcoal.org/​coal/​where-is-coal-found/​|Where is Coal Found?, World Coal Association]])). En bedömning av kolreserverna 2008 var 980 miljoner ton. (([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​IEDIndex3.cfm?​tid=1&​pid=7&​aid=6|Coal Reserves, EIA]]))
fossila_braenslen.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)