User Tools

Site Tools


fossila_braenslen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fossila_braenslen [2015/01/08 13:01]
hib [Kol]
fossila_braenslen [2019/04/07 13:48] (current)
Line 22: Line 22:
  
 (//Se även [[kol|Kol]]//​) (//Se även [[kol|Kol]]//​)
- 
-Konsumtionen ligger ganska still i Nord- och Sydamerika samt i Europa. I Eurasia ökar den kraftigt, i Afrika något, men i Asien stiger den brant. Svensk industri använder 2.242 ton 2011 främst inom stål-, metall- och järnverk.(([[http://​www.scb.se/​Pages/​TableAndChart____162997.aspx|Industrins energianvändning,​ SCB LÄNKFEL]])) 
- 
-Det finns 861 miljarder ton "​proven reserves",​ dvs som kan brytas ekonomiskt med dagens teknik. Det räcker 112 år med nuvarande produktionsnivå. Det kan jämföras med olja och gas där "​proven reserves"​ räcker i 46 resp 54 år.(([[http://​www.worldcoal.org/​coal/​where-is-coal-found/​|Where is Coal Found?, World Coal Association]])). En bedömning av kolreserverna 2008 var 980 miljoner ton. (([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​IEDIndex3.cfm?​tid=1&​pid=7&​aid=6|Coal Reserves, EIA]])) 
  
 {{ :​steam_coal_import.jpg?​400|}}Pris på kol varierar stort bl.a. beroende på kvalitet. Kol från USA varierade en dag från 10.57-68.50 USD per short ton. Ett short ton är ungefär 907 kg. I Japan kan priset för "​coking coal" vara 159 USD. Steam coal är kol som används för att producera elektricitet. (([[http://​www.quandl.com/​markets/​commodities/​coal|Coal Prices, Quandl]])) {{ :​steam_coal_import.jpg?​400|}}Pris på kol varierar stort bl.a. beroende på kvalitet. Kol från USA varierade en dag från 10.57-68.50 USD per short ton. Ett short ton är ungefär 907 kg. I Japan kan priset för "​coking coal" vara 159 USD. Steam coal är kol som används för att producera elektricitet. (([[http://​www.quandl.com/​markets/​commodities/​coal|Coal Prices, Quandl]]))
fossila_braenslen.1420718510.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)