User Tools

Site Tools


fossilt_braensle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fossilt_braensle [2013/11/09 12:03]
hib
fossilt_braensle [2013/11/09 12:10]
hib
Line 1: Line 1:
-====== Fossila ​bränsle ​======+====== ​BORT: Fossila ​bränslen ​======
  
 Fossila bränslen är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken. ​ Fossila bränslen är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken. ​
Line 8: Line 8:
   * Kol är en bergart (ej att förväxla med grundämnet kol) innehåller en mycket stor mängd av grundämnet kol.    * Kol är en bergart (ej att förväxla med grundämnet kol) innehåller en mycket stor mängd av grundämnet kol. 
  
-Alla dessa bränslen är mycket kommersiellt viktiga. Det finns även andra fossila bränslen som till stor del är outnyttjade,​ till exempel oljeskiffer,​ olika sedimentära bergarter som innehåller kolväten.+Alla dessa bränslen är mycket kommersiellt viktiga. Det finns även andra fossila bränslen som till stor del är outnyttjade,​ till exempel oljeskiffer,​ olika sedimentära bergarter som innehåller kolväten.((https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Fossilt_br%C3%A4nsle|Fossila bränslen, Wikipedia))
 ===== Kol ===== ===== Kol =====
  
fossilt_braensle.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)