User Tools

Site Tools


fossilt_braensle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fossilt_braensle [2013/11/09 12:08]
hib
fossilt_braensle [2013/11/09 12:10]
hib
Line 1: Line 1:
-====== Fossila bränslen ======+====== ​BORT: Fossila bränslen ======
  
 Fossila bränslen är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken. ​ Fossila bränslen är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken. ​
fossilt_braensle.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)