User Tools

Site Tools


fossilt_braensle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fossilt_braensle [2013/11/09 12:08]
hib
fossilt_braensle [2019/04/07 13:48]
Line 1: Line 1:
-====== Fossila bränslen ====== 
- 
-Fossila bränslen är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken. ​ 
- 
-De fossila bränslena omfattar främst naturgas, petroleum och kol.  
-  * Naturgas består främst av gasen metan och har ett högt innehåll av grundämnet väte jämfört med grundämnet kol. Metan finns i naturgasfält tillsammans med råolja eller bundet som metanklatrat. ​ 
-  * Petroleum (även kallad råolja) påträffas i vätskeform och innehåller en större mängd av grundämnet kol 
-  * Kol är en bergart (ej att förväxla med grundämnet kol) innehåller en mycket stor mängd av grundämnet kol.  
- 
-Alla dessa bränslen är mycket kommersiellt viktiga. Det finns även andra fossila bränslen som till stor del är outnyttjade,​ till exempel oljeskiffer,​ olika sedimentära bergarter som innehåller kolväten.((https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Fossilt_br%C3%A4nsle|Fossila bränslen, Wikipedia)) 
-===== Kol ===== 
- 
-===== Frågor ===== 
-===== Källor ===== 
  
fossilt_braensle.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)