User Tools

Site Tools


global_uppvaermning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
global_uppvaermning [2016/04/10 09:35]
hib [Moln och vattenånga]
global_uppvaermning [2016/04/10 09:36]
hib [Historiska utvecklingen]
Line 30: Line 30:
  
  
-===== Historiska utvecklingen ===== +
-För att bedöma den framtida utvecklingen av klimatet är det nödvändigt att ha god kunskap om hur klimatet förändrats fram till idag. Klimat anses vara vädret under minst en 30-årsperiod,​ varför kunskapen tre decennier bakåt är helt grundläggande. Men det finns cykliska förändringar som sker betydligt långsammare,​ men som har fundamental påverkan på dagens och det framtida klimatet.+
  
  
global_uppvaermning.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)