User Tools

Site Tools


global_uppvaermning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

global_uppvaermning [2016/04/10 09:35]
hib [Moln och vattenånga]
global_uppvaermning [2017/04/15 13:40]
Line 1: Line 1:
-====== Global uppvärmning ====== 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Omredigering ===== 
- 
-Avsnitten nedan ska flyttas till andra delar av Klimatfakta.info. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Historiska utvecklingen ===== 
-För att bedöma den framtida utvecklingen av klimatet är det nödvändigt att ha god kunskap om hur klimatet förändrats fram till idag. Klimat anses vara vädret under minst en 30-årsperiod,​ varför kunskapen tre decennier bakåt är helt grundläggande. Men det finns cykliska förändringar som sker betydligt långsammare,​ men som har fundamental påverkan på dagens och det framtida klimatet. 
- 
- 
- 
- 
-===== Framtiden ===== 
- 
-Vilka krafter påverkar hur mycket och på vilket sätt luftens temperatur, havsviken, stormar, nederbörd och mycket annat? Vad kan göras för att utvecklingen ska vara bra för oss människor och vår miljö? 
- 
-==== Normalt väder ==== 
- 
-=== Sverige === 
-{{ ::​arsmedeltemp_avvikelse_sverige.jpg?​500|}}Diagramet visar årsmedeltemperaturens avvikelse från den normala (medelvärdet 1961-1990) för Sverige. 
-[[http://​www.smhi.se/​klimatdata/​meteorologi/​temperatur/​klimatindikator-temperatur-1.2430 |Värdena är baserade på SMHI:s klimatindikator temperatur]]. 
-Den normala årsmedeltemperaturen (medelvärdet 1961-1990) för Sverige är 4.7 °C. 
-<​HTML><​HR></​HTML>​ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Osäkerheten ===== 
- 
-==== Undersökningar ==== 
-Det genomförs opinionsundersökningar om vad vetenskapsmän,​ professioner och andra har för uppfattningar om klimatet. Det är som alltid viktigt att undersöka hur frågorna formulerats,​ vilka som tillfrågas,​ hur många som svarar och för vilka resultatet är giltigt. 
- 
-Läs om statistiska undersökningar: ​ 
-  - [[http://​ncm.gu.se/​pdf/​namnaren/​4954_82-83_1.pdf|Att luras med statistik — mycket mer än vilseledande diagram]] (Statistisk kommunikationsfärdighet.) 
-  - [[http://​ncm.gu.se/​pdf/​namnaren/​7377_82-83_2.pdf|Statistisk 
-  - kommunikationsfärdighet]] (genomskåda och belysa) 
-  - [[http://​ncm.gu.se/​pdf/​namnaren/​4853_82-83_3.pdf|Statistisk kommunikationsfärdighet]] (Felmarginaler och tolkningar av statistiska undersökningar) 
- 
- 
- 
-=== American Meteorological Society (AMS) === 
-AMS har genomfört en undersökning av inställningen till klimatfrågan kallad Meteorologists’ views about 
-global warming: A survey of American Meteorological Society professional members (Preliminary).(([[http://​journals.ametsoc.org/​doi/​pdf/​10.1175/​BAMS-D-13-00091.1|Meteorologists’ views about global warming]])) Flera bloggar har påstått att undersökningen visar att endast 52% av meteorologerna tror att klimatförändringen mest beror på människan. 
- 
-Undersökningen har dock låg kvalitet och säger inget om meteorologernas uppfattningar. ​ 
-  - AMS har 14.000 medlemmar(([[http://​www.ametsoc.org/​memb/​AMS]])) 
-  - Frågan gick endast till medlemmar som rapporterat epostadressen till AMS.  
-  - Av dessa svarade 26,3% eller 1854. Det är osannolikt att de som inte fick svara på enkäten har samma uppfattning som de som svarade. 
-  - Enkäten visar att medlemmarna mycket sällan har epostadress eller rapporterar den till sin organisation. 
- 
-Kommentarer till undersökningen:​ 
-  * [[http://​judithcurry.com/​2013/​11/​10/​the-52-consensus/​|Judith Currys kommentar]] 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​American_Meteorological_Society|American Meteorological Society, Wikipedia]] 
-  * [[http://​wattsupwiththat.com/​2013/​11/​20/​the-97-consensus-myth-busted-by-a-real-survey/​|The 97% consensus myth – busted by a real survey, Watts Up With That?]] 
-  * [[http://​www.klimatupplysningen.se/​2013/​11/​24/​konsensus-vilken-konsensus/#​comment-354538|Konsensus?​ Vilken konsensus? Klimatupplysningen]] 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Surveys_of_scientists%27_views_on_climate_change|Surveys of scientists'​ views on climate change, Wikipedia]] 
- 
-==== Andra undersökningar av uppfattningar om klimatet ==== 
-  
-  * [[http://​iopscience.iop.org/​1748-9326/​8/​2/​024024/​article|Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature, Environmental Research Letters Email alert RSS feed, IOP Science]] "Among abstracts expressing a position on AGW, 97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming."​(([[http://​www.theguardian.com/​environment/​2013/​may/​16/​climate-research-nearly-unanimous-humans-causes|Climate research nearly unanimous on human causes, survey finds, The Guardian]])) 
-  * [[https://​www.academia.edu/​5211187/​A_survey_of_the_perceptions_of_climate_scientists_2013|A survey of the perceptions of climate scientists 2013, Dennis Bray & Hans von Storch]] Svarsfrekvens 7%. Kommentar: Willian M. Briggs.(([[http://​wmbriggs.com/​blog/?​p=10150|A Survey Of The Perceptions Of Climate Scientists 2013: No Consensus]])) 
-  * [[http://​www.climatechangecommunication.org/​images/​files/​AMS_CICCC_Survey_Preliminary_Findings-Final.pdf|American Meteorological Society Member Survey on Global Warming, Preliminary Findings, February 12th, 2012]] 
- 
- 
-===== Synpunkter? ===== 
-<​html>​ 
-<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=global_uppvaermning"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
-<​script>​ 
-  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
-  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
-  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
-  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
-  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
-  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
-</​script>​ 
-<!-- Index --> 
-</​html>​ 
-{{entry>​1;​Global_uppvärmning}}  ​ 
-{{entry>​1;​IPCC}}  ​ 
-{{entry>​1;​Klimatförändringar}}  ​ 
-{{entry>​1;​Atmosfär}}  ​ 
-{{entry>​1;​Antropogent}}  ​ 
  
global_uppvaermning.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)