User Tools

Site Tools


hav

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
hav [2016/08/15 17:37]
hib [Höjningen av havsnivån har naturlig förklaring]
hav [2019/04/07 13:48] (current)
Line 12: Line 12:
  
 I [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Berggrund|berggrundens]] avlagringar ser [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Geologi|geologer]] tider, när havsytan var förbluffande låg omväxlande med perioder då havsnivån var mycket högre än idag. Dessa [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Anomali|anomalier]] förekommer ofta över hela världen. Exempelvis under den senaste [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Istiden|istiden]] för 18.000 år sedan, när tusentals kubikkilometer is staplades upp på kontinenterna som glaciärer, var havsytan 120 meter lägre. Platser som idag är stöd för [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Korallrev|korallrev]] lämnades högt och torrt, och kuster låg kilometervis längre ut i havet räknat från dagens kustlinje.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Havsyta|Havsyta,​ Wikipeida]])) Diagrammet //​Post-Glacial Sea Level// visar havsnivån sedan senaste istiden.(([[http://​commons.wikimedia.org/​wiki/​File:​Post-Glacial_Sea_Level.png | Post-Glacial Sea Level, Wikipedia]])) I [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Berggrund|berggrundens]] avlagringar ser [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Geologi|geologer]] tider, när havsytan var förbluffande låg omväxlande med perioder då havsnivån var mycket högre än idag. Dessa [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Anomali|anomalier]] förekommer ofta över hela världen. Exempelvis under den senaste [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Istiden|istiden]] för 18.000 år sedan, när tusentals kubikkilometer is staplades upp på kontinenterna som glaciärer, var havsytan 120 meter lägre. Platser som idag är stöd för [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Korallrev|korallrev]] lämnades högt och torrt, och kuster låg kilometervis längre ut i havet räknat från dagens kustlinje.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Havsyta|Havsyta,​ Wikipeida]])) Diagrammet //​Post-Glacial Sea Level// visar havsnivån sedan senaste istiden.(([[http://​commons.wikimedia.org/​wiki/​File:​Post-Glacial_Sea_Level.png | Post-Glacial Sea Level, Wikipedia]]))
 +<​HTML><​HR></​HTML>​
 +===== Temperaturen i Nordatlanten faller =====
 +[{{ ::​north_atlantic_heat_content.jpg?​300|Global monthly heat content anomaly (GJ/m2) in the uppermost 700 m of the North Atlantic (60-0W, 30-65N) ocean since January 1979. The thin line indicate monthly values, and the thick line represents the simple running 37 month (c. 3 year) average. Data source: National Oceanographic Data Center (NODC). Last period shown: April-June 2016. Last diagram update 7 August 2016. <​html><​a href="​http://​www.climate4you.com/​SeaTemperatures.htm#​North Atlantic (60-0W, 30-65N) heat content 0-700 m depth">​climate4you</​a></​html>​}}]Nordatlanten blir kallare. Sedan 2005 har temperaturen fallit med 0,45 grader. Det är ett tydligt tecken att hypotesen att värmen i dessa vatten styrs av atropogena aerosoler, dvs luftföroreningar,​ inte stämmer. Det visar forskarna Robson et al i en rapport som publicerades i Nature Geoscience 6 juni i år.
 +(([[http://​www.nature.com/​ngeo/​journal/​v9/​n7/​full/​ngeo2727.html|A reversal of climatic trends in the North Atlantic since 2005, Nature Geoscience (2016-06-06)]]))
 +
 +När temperaturhöjningen i atmosfären upphörde runt 2000 började forskarna söka efter en förklaring. Efter en tid var den vanligast uppfattningen att värmen "gått ner i havet"​. Det finns många tecken på att den förklaringen inte håller. Den nu publicerade rapporet är ytterligare ett bevis i raden.
 <​HTML><​HR></​HTML>​ <​HTML><​HR></​HTML>​
 ===== Höjningen av havsnivån har naturlig förklaring ===== ===== Höjningen av havsnivån har naturlig förklaring =====
Line 21: Line 27:
 Forskarnas slutsats är att det inte finns något tecken på att att global uppvärmning haft någon inverkan. Forskarnas slutsats är att det inte finns något tecken på att att global uppvärmning haft någon inverkan.
  
-Uppsatsen är publicerad 19 January 2016 i den vetenskapliga tidskriften BioOne. (http://​www.bioone.org/​doi/​10.2112/​JCOASTRES-D-15A-00004.1#/​doi/​10.2112/​JCOASTRES-D-15A-00004.1) +Uppsatsen är publicerad 19 January 2016 i den vetenskapliga tidskriften BioOne. 
 +(([[http://​www.bioone.org/​doi/​10.2112/​JCOASTRES-D-15A-00004.1#/​doi/​10.2112/​JCOASTRES-D-15A-00004.1|Sea-Level Forcing by Synchronization of 56- and 74-Year Oscillations with the Moon's Nodal Tide on the Northwest European Shelf, BioOne (2016-01-19)]]))
 <​HTML><​HR></​HTML>​ <​HTML><​HR></​HTML>​
 +===== Höjningen av Stilla havets nivå har främst naturlig förklaring =====  ​
 +Forskare har identifierat relationen mellan det termoklina skiktet och havsnivån i den tropiska regionen och funnit att merparten av den observerade havsnivåns volymförändringen i den tropiska delen av Stilla havet kan förklaras av vertikala ​ vindar som påverkat det termoklina skiktet. I detta skikt ändras temperaturen kraftigt och vattnet därunder är syrefattigt.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Termoklin&​oldid=29295248|Termoklin,​ Wikipedia (2015-01-10)]]))
 +
 +Utanför ekvatorialbältet (5°–15° latitude) orsakas ändringarna av sk Rossbyvågor,​ som är naturliga fenomen i atmosfären och haven som främst beror på jordrotationen. (([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Rossbyv%C3%A5g&​oldid=29419340|Rossbyvåg,​ Wikipedia (2015-01-30)]]))
 +
 +Källa: Spatial trend patterns in the Pacific Ocean sea level during the altimetry era: the contribution of thermocline depth change and internal climate variability.  Ocean Dynamics. Hindumathi K. Palanisamy, mfl.(([[https://​www.researchgate.net/​publication/​271354509_Spatial_trend_patterns_in_the_Pacific_Ocean_sea_level_during_the_altimetry_era_the_contribution_of_thermocline_depth_change_and_internal_climate_variability|Spatial trend patterns in the Pacific Ocean sea level during the altimetry era: the contribution of thermocline depth change and internal climate variability (2015-01-00)]]))
 +
 +PhD Hindumathi Palanisamy arbetar hos Laboratoire dEtudes en Geophysique et Oceanographie Spatiale i Toulouse, France. Hon har tidigare gjort liknande forskning om Karibiska sjön, Sydkinetiska sjön och Indiska oceanen.
 +  ​
 +<​HTML><​HR></​HTML>  ​
  
 ==== IPCC Assessment Report (AR5) ==== ==== IPCC Assessment Report (AR5) ====
Line 199: Line 215:
 ===== Havs surhet ===== ===== Havs surhet =====
  
-Haven absorberar ungefär 1/3 av den CO<​sub>​2</​sub>​ som utsläppts i [[atmosfaeren|atmosfären]] genom förbränning av fossiler. Det leder till att haven försuras. (([[http://​www.smhi.se/​forskning/​havens-ph-varde-sjunker-1.27494|Havens pH-värde sjunker, SMHI]]))(([[http://​www.tellus.science.gu.se/​fokus_arktis/​klimatet_i_arktis/​samspelet_inom_klimatsystemet/​hav_atmosfar/​havens_forsurning/​|Havens försurning]]))+Haven absorberar ungefär 1/3 av den CO<​sub>​2</​sub>​ som utsläppts i [[atmosfaeren|atmosfären]] genom förbränning av fossiler. Det leder till att haven blir något surare. (([[http://​www.smhi.se/​forskning/​havens-ph-varde-sjunker-1.27494|Havens pH-värde sjunker, SMHI]]))(([[http://​www.tellus.science.gu.se/​fokus_arktis/​klimatet_i_arktis/​samspelet_inom_klimatsystemet/​hav_atmosfar/​havens_forsurning/​|Havens försurning]]))
  
 Surhet anges ofta i enheten pH och brukar ligga mellan 0 och 14. Lösningar med värdet 7 benämns som neutrala, de under 7 som sura och de över 7 som basiska.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​F%C3%B6rsurning| Försurning,​ Wikipedia]])) Sedan den industriella revolutionen har havens pH minskat med ungefär 0,1 pH. Idag ligger pH på 8,1. (([[http://​www.ocean-acidification.net/​FAQacidity.html|What is ocean acidification?​ What is causing it?​]])) ​ Surhet anges ofta i enheten pH och brukar ligga mellan 0 och 14. Lösningar med värdet 7 benämns som neutrala, de under 7 som sura och de över 7 som basiska.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​F%C3%B6rsurning| Försurning,​ Wikipedia]])) Sedan den industriella revolutionen har havens pH minskat med ungefär 0,1 pH. Idag ligger pH på 8,1. (([[http://​www.ocean-acidification.net/​FAQacidity.html|What is ocean acidification?​ What is causing it?​]])) ​
hav.1471275479.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)