User Tools

Site Tools


ipcc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
ipcc [2015/12/05 10:41]
hib [Projektioner i AR5]
ipcc [2015/12/05 11:06]
hib [Projektioner i AR5]
Line 57: Line 57:
 IPCC gör projektioner,​ inte prognoser, av den framtida utvecklingen med hjälp av modeller. Dessa modeller simulerar förändringar baserat på scenarier med mänsklig påverkan. En ny uppsättning av scenarier kallade Representative Concentration Pathways (RCPs)(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Representative_Concentration_Pathways|Representative Concentration Pathways]])) har använts för nya klimatsimuleringar inom ramen för Coupled Model Intercomparison Project(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Coupled_model_intercomparison_project|Coupled model intercomparison project]])) Phase 5 (CMIP5)(([[http://​cmip-pcmdi.llnl.gov/​cmip5/​|CMIP5,​ IPCC]])) av World Climate Research Program(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​World_Climate_Research_Program|World Climate Research Programme]])). ​ IPCC gör projektioner,​ inte prognoser, av den framtida utvecklingen med hjälp av modeller. Dessa modeller simulerar förändringar baserat på scenarier med mänsklig påverkan. En ny uppsättning av scenarier kallade Representative Concentration Pathways (RCPs)(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Representative_Concentration_Pathways|Representative Concentration Pathways]])) har använts för nya klimatsimuleringar inom ramen för Coupled Model Intercomparison Project(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Coupled_model_intercomparison_project|Coupled model intercomparison project]])) Phase 5 (CMIP5)(([[http://​cmip-pcmdi.llnl.gov/​cmip5/​|CMIP5,​ IPCC]])) av World Climate Research Program(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​World_Climate_Research_Program|World Climate Research Programme]])). ​
  
-En RPC beskriver en möjlig klimatutveckling beroende på hur mycket växthusgaser som släpps ut de år som kommer.\\+En RPC beskriver en möjlig klimatutveckling beroende på hur mycket växthusgaser som släpps ut de år som kommer.(([[http://​www.naturvardsverket.se/​Global/​Samarbetswebbar/​ipcc/​rapporten/​RCP-blad.pdf|Snabbguide till IPCC:s RCP-scenarier,​ Naturvårdsverket]]))
 === RCP2,6 === === RCP2,6 ===
   * Än mer stringent klimatpolitik.   * Än mer stringent klimatpolitik.
Line 92: Line 92:
   * Ingen tillkommande klimatpolitik.   * Ingen tillkommande klimatpolitik.
  
-De är namngivna efter möjlig radiative forcing ​ år 2100 i W/m2+Projektionerna ​är namngivna efter möjlig radiative forcing ​ år 2100 i W/m2.
  
 Projektionerna i Summery for Policymakers gäller för perioden 2081-2100 i förhållande till perioden 1986-2005 om annat inte sägs. (([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf|E. Future Global and Regional Climate Change, AR5, IPCC]])) Projektionerna i Summery for Policymakers gäller för perioden 2081-2100 i förhållande till perioden 1986-2005 om annat inte sägs. (([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf|E. Future Global and Regional Climate Change, AR5, IPCC]]))
 +
 +=== Projektioner och observationer ===
 +
 +[{{ ::​jaemfoerelse_projektioner_och_observationer.jpg?​400|Källa:​ 95% of Climate Models Agree: The Observations Must be Wrong, Roy W. Spencer (([[http://​www.drroyspencer.com/​2014/​02/​95-of-climate-models-agree-the-observations-must-be-wrong/​|95% of Climate Models Agree: The Observations Must be Wrong (2014-02-07)]]))}}]
 +
 +Roy W. Spencer har gjort en jämförelse mellan projektionerna och det faktiska utfallet. He is Principal Research Scientist at the University of Alabama in Huntsville in 2001, he was a Senior Scientist for Climate Studies at NASA’s Marshall Space Flight Center, where he and Dr. John Christy received NASA’s Exceptional Scientific Achievement Medal for their global temperature monitoring work with satellites. ​
 +<​html>​
 +<hr>
 +</​html>​
  
 ==== IPCC AR5 WGII: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability ==== ==== IPCC AR5 WGII: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability ====
ipcc.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)