Källor

Denna lista omfattar generella faktaorienterade källor. Käller som mer specifikt rör enskilda avsnitt redovisas där.

Klimatfaktas artiklar baseras normalt initialt på artiklar i svenska eller engelska Wikipedia och förändras därefter med uppgifter från andra källor. Avsnitt som i allt väsentligt överensstämmer med text i Wikipedia ska successivt förses med licensuppgift i enlighet med Wikipedia:Wikipedia som källa.