En klimatcykel är en återkommande svängning av den globala eller regionala klimatet. Dessa växlingar i atmosfärens och havsytans temperatur, nederbörden, mm kan vara kvasiperiodiska och förekomma/återkomma inom ett år, eller inom längre perioder. De är inte alltid perfekt periodiska vilket försvårar analysen av dess inverkan på klimatet.

Ett välkänt exempel på cykel är El Niño Southern Oscillation, även kallad ENSO, som primärt påverkar havens yttemperatur utefter centrala och östra Stilla havet och den tropiska syamerikanska västkusten, men inverkar på klimatet runt hela jorden.

Tecken på klimatförändringar upptäcks genom undersökningar av geologiska fynd som upptäcks i glaciärer, sjöbottnar, trädringar och annat.

Många cykler bygger på hypoteser utan kännedom om deras orsaker. Här är exemple på cykler:

 • istider
 • nordafrikanska cykeln
 • Atlantic Multidecadal Oscillation, AMO
 • El Niño Southern Oscillation, ENSO. återkommer 2 till 7 år.
 • Pacific decadal oscillation, PDO
 • Interdecadal Pacific Oscillation
 • Arktiska cykeln, AO
 • North Atlantic Oscillation, NAO
 • Nort Pacifik Oscillation, NPO
 • Sunspot cykel
 • Quasi-biennial oscillation
 • 60 års cykeln

Vissa cykler beror på samverkan mellan andra cykler. Arctic dipole anomaly består bl.a. av den arktiska och den nordatlantiska cyklerna.1)

Istider