Klimatfakta i Facebook

Klimatfakta har en ”community” på Facebook. Där publiceras aktuella klimatnnyheter. Här på denna webb är ambitionen att på ett enkelt sätt ge grundläggande fakta systematiserade som i en uppslagsbok.