User Tools

Site Tools


klimatfoeraendringen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
klimatfoeraendringen [2014/10/08 09:37]
hib [Var är värmen?]
klimatfoeraendringen [2016/03/30 23:02]
hib [Klimatförändringar]
Line 1: Line 1:
-====== Klimatförändringar ​======+==== Klimatförändringar ​(avvecklas) ​====
  
 Klimatet har alltid förändrats. Frågan här gäller om det sker förändringar som kan komma att skada mänskligheten,​ i vilken grad förändringar beror på mänskliga aktiviteter samt vad som bör och kan göras för att förhindra förändringar med katastrofala konsekvenser för människor. Klimatet har alltid förändrats. Frågan här gäller om det sker förändringar som kan komma att skada mänskligheten,​ i vilken grad förändringar beror på mänskliga aktiviteter samt vad som bör och kan göras för att förhindra förändringar med katastrofala konsekvenser för människor.
Line 8: Line 8:
  
 IPCC gav ut sin senaste stora rapport AR5 WG1 hösten 2013(([[https://​www.ipcc.ch/​report/​ar5/​wg1/​|Climate Change 2013: The Physical Science Basis]])). IPCC gav ut sin senaste stora rapport AR5 WG1 hösten 2013(([[https://​www.ipcc.ch/​report/​ar5/​wg1/​|Climate Change 2013: The Physical Science Basis]])).
 +{{tag>​IPCC AR5}}
 +
 +
  
 ===== The Royal Society, UK och National Academy of Science, USA ===== ===== The Royal Society, UK och National Academy of Science, USA =====
  
 De övergripande vetenskapliga institutionerna i England och USA har givit ut en gemensam rapport om klimatförändringarna. (([[http://​royalsociety.org/​policy/​projects/​climate-evidence-causes/?​utm_source=social_media&​utm_medium=hootsuite&​utm_campaign=standard|Climate Change: Evidence & Causes (2014-02-27)]] )) I rapporten besvaras frågor om klimatet. De övergripande vetenskapliga institutionerna i England och USA har givit ut en gemensam rapport om klimatförändringarna. (([[http://​royalsociety.org/​policy/​projects/​climate-evidence-causes/?​utm_source=social_media&​utm_medium=hootsuite&​utm_campaign=standard|Climate Change: Evidence & Causes (2014-02-27)]] )) I rapporten besvaras frågor om klimatet.
 +{{tag>​The Royal Society "​National Academy of Science"​}}
  
 ===== Var är värmen? ===== ===== Var är värmen? =====
Line 18: Line 22:
 Nya forskningsrapporter har beräknat värmen sedan 2005 under 2000 meter och konstaterar är det inte heller där skett någon värmeökning. Forskarna utgick ifrån att havsnivåns höjning beror dels vattnets expansion på grund av värme och dels på avrinning från glacierar, mm. De räknade först av volymökning som beror på avrinning. Från den resterande volymökning drogs sedan den ökning som skett i de översta 2000 meter. Denna volymökning kan uppskattas då dess temperatur mäts sedan 2005. Den resterande volymökningen skulle bero på förhöjd värme i vattenlagren under 2000 meter. Men forskarna konstaterar att detta vattenlager inte blivit varmare.(([[http://​www.jpl.nasa.gov/​news/​news.php?​feature=4321|Jet Propulsion Laboratory, NASA (2014-10-06)]])) Nya forskningsrapporter har beräknat värmen sedan 2005 under 2000 meter och konstaterar är det inte heller där skett någon värmeökning. Forskarna utgick ifrån att havsnivåns höjning beror dels vattnets expansion på grund av värme och dels på avrinning från glacierar, mm. De räknade först av volymökning som beror på avrinning. Från den resterande volymökning drogs sedan den ökning som skett i de översta 2000 meter. Denna volymökning kan uppskattas då dess temperatur mäts sedan 2005. Den resterande volymökningen skulle bero på förhöjd värme i vattenlagren under 2000 meter. Men forskarna konstaterar att detta vattenlager inte blivit varmare.(([[http://​www.jpl.nasa.gov/​news/​news.php?​feature=4321|Jet Propulsion Laboratory, NASA (2014-10-06)]]))
  
-Summan av kardemumman är att osäkerheterna i havet värmeinnehåll är mycket stora, och det finns inget särskilt övertygande bevis för att de "​saknar värme"​ gömmer sig i havet.(([[http://​judithcurry.com/​2014/​10/​05/​evidence-of-deep-ocean-cooling/​|Evidence of deep ocean cooling? Climate etc, Judith Curry (2014-10-05)]])) ​+Judith Curry: "Summan av kardemumman är att osäkerheterna i havet värmeinnehåll är mycket stora, och det finns inget särskilt övertygande bevis för att de "​saknar värme"​ gömmer sig i havet."(([[http://​judithcurry.com/​2014/​10/​05/​evidence-of-deep-ocean-cooling/​|Evidence of deep ocean cooling? Climate etc, Judith Curry (2014-10-05)]])) ​
  
 Observera att havsnivån har stigit i relativt jämn takt i vart fall sedan 1870. Sedan 1993 har nivån sjunkigt ett par år (1998 och 2010). Sedan 2013 är havets nivå stabilt. (([[http://​www.klimatfakta.info/​doku.php?​id=hav#​havsniva|Havsnivån,​ Klimatfakta]])) Observera att havsnivån har stigit i relativt jämn takt i vart fall sedan 1870. Sedan 1993 har nivån sjunkigt ett par år (1998 och 2010). Sedan 2013 är havets nivå stabilt. (([[http://​www.klimatfakta.info/​doku.php?​id=hav#​havsniva|Havsnivån,​ Klimatfakta]]))
 +
 +{{tag>​Hav Curry}}
 ==== Källor ==== ==== Källor ====
   * [[http://​hockeyschtick.blogspot.co.uk/​2014/​10/​new-paper-is-huge-blow-to-cagw-missing.html|New paper is a huge blow to CAGW: '​Missing heat' NOT found in the deep oceans",​ Hockeyschtick (2014-10-06)]]   * [[http://​hockeyschtick.blogspot.co.uk/​2014/​10/​new-paper-is-huge-blow-to-cagw-missing.html|New paper is a huge blow to CAGW: '​Missing heat' NOT found in the deep oceans",​ Hockeyschtick (2014-10-06)]]
Line 27: Line 33:
   * [[http://​www.jpl.nasa.gov/​news/​news.php?​feature=4321|NASA Study Finds Earth'​s Ocean Abyss Has Not Warmed (2014-10-06)]]   * [[http://​www.jpl.nasa.gov/​news/​news.php?​feature=4321|NASA Study Finds Earth'​s Ocean Abyss Has Not Warmed (2014-10-06)]]
  
 +===== Regionala klimatförändringar =====
 +En studie av 78 forskare från 24 länder har undersökt hur temperaturen varierat på de olika kontinenterna de senaste 1000 till 2000 åren. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Geoscience och visar både stora regionala likheter och skillnader i klimatutvecklingen på jorden. Temperaturutvecklingen i förindustriell tid verkar särskilt ha skiljt sig mellan norra och södra halvklotet.
 +[{{:​regionala_klimatfoeraendringar.jpg?​600|Temperaturutvecklingen i olika delar av världen framträder genom rekonstruerade trettio års medelvärden. Färgen indikerar relativ temperatur. För Nordamerika finns både en kortare rekonstruktion som bygger på trädringar och en längre rekonstruktion som bygger på pollen. För Afrika finns det ännu inte tillräckligt med data för att göra någon temperaturrekonstruktion.}}]
 +
 +Forskarna har arbetat inom projektet Past Global Changes (PAGES) och bygger sin studie på 511 serier av klimathistorisk data från trädringar,​ iskärnor, pollen, koraller, sjösediment och annan data. De finner, i likhet med vad tidigare studier visat, en generell global nedkylning under senaste 2000 åren.(([[http://​www.su.se/​om-oss/​press-media-nyheter/​pressrum/​regionala-klimatf%C3%B6r%C3%A4ndringar-under-de-senaste-2000-%C3%A5ren-kartlagda-f%C3%B6r-f%C3%B6rsta-g%C3%A5ngen-1.134937|Regionala klimatförändringar under de senaste 2000 åren kartlagda för första gången, Stockholms Universitet (2013-05-16) ]]))
 +<​HTML><​HR></​HTML>​
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=klimatfoeraendringen"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +<!-- Index -->
 +</​html>​
klimatfoeraendringen.txt · Last modified: 2021/06/02 16:14 (external edit)