User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser

Aktuell statistik
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

klimatfoeraendringen

This is an old revision of the document!


Klimatförändringar

Klimatet har alltid förändrats. Frågan här gäller om det sker förändringar som kan komma att skada mänskligheten, i vilken grad förändringar beror på mänskliga aktiviteter samt vad som bör och kan göras för att förhindra förändringar med katastrofala konsekvenser för människor.

Kunskaper om klimatet skapar löpande. I den mån de gäller ett avgränsat fält så redovisar Klimatfakta uppgifterna i speciella avsnitt. Här redovisas några mer övergripande rapporter om klimatförändringar.

IPCC

IPCC gav ut sin senaste stora rapport AR5 WG1 hösten 20131).

The Royal Society, UK och National Academy of Science, USA

De övergripande vetenskapliga institutionerna i England och USA har givit ut en gemensam rapport om klimatförändringarna. 2) I rapporten besvaras frågor om klimatet.

Var är värmen?

Atmosfärens värme har inte ökat sedan år 2003, trots att halten CO2 i atmosfären har ökat i samma takt sedan 1960. Om värmen inte finns i atmosfären kan den tagits upp av haven. Det har skett ett mindre temperaturförhöjning i de övre lagren, ned till 2000 meter, men den förändringen är otillräcklig för att förklara den uteblivna höjningen av atmosfärens temperaturen. Det har lett till spekulationer om att värmen gömmer sig längre ned i djupen under 2000 meter.

Nya forskningsrapporter har beräknat värmen sedan 2005 under 2000 meter och konstaterar är det inte heller där skett någon värmeökning. Forskarna utgick ifrån att havsnivåns höjning beror dels vattnets expansion på grund av värme och dels på avrinning från glacierar, mm. De räknade först av volymökning som beror på avrinning. Från den resterande volymökning drogs sedan den ökning som skett i de översta 2000 meter. Denna volymökning kan uppskattas då dess temperatur mäts sedan 2005. Den resterande volymökningen skulle bero på förhöjd värme i vattenlagren under 2000 meter. Men forskarna konstaterar att detta vattenlager inte blivit varmare.3)

- Summan av kardemumman är att osäkerheterna i havet värmeinnehåll är mycket stora, och det finns inget särskilt övertygande bevis för att de “saknar värme” gömmer sig i havet.4)

Observera att havsnivån har stigit i relativt jämn takt i vart fall sedan 1870. Sedan 1993 har nivån sjunkigt ett par år (1998 och 2010). Sedan 2013 är havets nivå stabilt. 5)

Källor

klimatfoeraendringen.1412753846.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)