User Tools

Site Tools


koldioxid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
koldioxid [2019/04/08 11:21]
hansiwan [Källor]
koldioxid [2019/04/08 11:23]
hansiwan [Test]
Line 169: Line 169:
 Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten och addera dem med varandra. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppen av varje växthusgas med gasens s.k. GWP-värde (Global Warming Potential) Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten och addera dem med varandra. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppen av varje växthusgas med gasens s.k. GWP-värde (Global Warming Potential)
  
-===== Test ===== 
  
-Detta är en text 
  
  
koldioxid.txt · Last modified: 2019/04/08 11:24 by hansiwan