Livsmedel

Säd

Sädesslag kallas de gräsväxter vars frön används som mat. Fröna (som kallas säd, sädeskorn eller spannmål) tas om hand för att till exempel malas till mjöl, valsas och klippas till gryn eller ångprepareras och valsas ut till flingor. Cerealier är ett sammanfattande namn på frön av alla sädesslag, olika slags ris, hirs m m.

Odlingen av spannmål sker i hela världen, som är en snabbt växande industri. Sedan 1960-talet har spannmålsproduktionen ökat med cirka 30 procent varje årtionde.1))

Produktionen av livsmedel har ökat kraftig sedan 1961 som är det första året för FAOs statitistik. 2)

Livsmedel19612012%
Kyckling8.372.61592.811.6741009%
Majs4.122.8979.764.006137%
Ris233.339.473670.875.110188%
Vete243.189.109719.738.272196%
Antalsuppgiftera är i ton.

Antalet personer som lider av hunger minskar.

Arbetsgruppen anger om deras bedömning är mycket säker (high confidence) eller ganska säkert (medium confidence). Uppgifterna nedan anges mycket säkra om det inte speciellt markeras som ganska säkert./red

IPCCs arbetsgrupp 2 presenterade 2014-03-31 en rapport om konsekvenser av klimatförändringar.

Klimatförändringar inverkar på produktionen av livsmedel. På högre höjder har det varit positivt. Inom vissa andra områden har det varit negativt. Sedan AR4 (1997) är det klarlagt att CO2 har en positiv inverkan i flertalet fall3). 4)

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta