User Tools

Site Tools


livsmedel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
livsmedel [2014/04/01 15:27]
hib [Food and Agriculture Organization FAO]
livsmedel [2014/11/26 22:39]
hib [Källor]
Line 2: Line 2:
  
 ==== Säd ==== ==== Säd ====
-Sädesslag kallas de gräsväxter vars frön används som mat. Fröna (som kallas säd, sädeskorn eller spannmål) tas om hand för att till exempel malas till mjöl, valsas och klippas till gryn eller ångprepareras och valsas ut till flingor.+Sädesslag kallas de gräsväxter vars frön används som mat. Fröna (som kallas säd, sädeskorn eller spannmål) tas om hand för att till exempel malas till mjöl, valsas och klippas till gryn eller ångprepareras och valsas ut till flingor. Cerealier är ett sammanfattande namn på frön av alla sädesslag, olika slags ris, hirs m m.
  
-Cerealier är ett sammanfattande namn på frön av alla sädesslagolika slags ris, hirs m m. ((http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​S%C3%A4d|Sädesslag (2014-04-01)))+Odlingen ​av spannmål sker i hela världensom är en snabbt växande industri. Sedan 1960-talet har spannmålsproduktionen ökat med cirka 30 procent varje årtionde.((http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​S%C3%A4d|Sädesslag (2014-04-01)))
  
 ===== Food and Agriculture Organization FAO ===== ===== Food and Agriculture Organization FAO =====
  
-Produktionen av livsmedel har ökat kraftig sedan 1961 som är det första året för FAOs statitistik. Produktionen av vete ar ökat från 233.339.473 ton till 670.875.110 år 2012, dvs med 188%. Ris har ökat från 243.189.109 till 719.738.272 år 2012, dvs 196%.((http://​faostat3.fao.org/​faostat-gateway/​go/​to/​download/​Q/​QC/​E|FAOstat))+Produktionen av livsmedel har ökat kraftig sedan 1961 som är det första året för FAOs statitistik. ((http://​faostat3.fao.org/​faostat-gateway/​go/​to/​download/​Q/​QC/​E|FAOstat))
  
 <​html>​ <​html>​
 <​table>​ <​table>​
 <​tr><​th>​Livsmedel</​th><​th>​1961</​th><​th>​2012</​th><​th>​%</​th></​tr>​ <​tr><​th>​Livsmedel</​th><​th>​1961</​th><​th>​2012</​th><​th>​%</​th></​tr>​
 +<​tr><​td>​Kyckling</​td><​td>​8.372.615</​td><​td>​92.811.674</​td><​td>​1009%</​td></​tr>​
 +<​tr><​td>​Majs</​td><​td>​4.122.897</​td><​td>​9.764.006</​td><​td>​137%</​td></​tr>​
 <​tr><​td>​Ris</​td><​td>​233.339.473</​td><​td>​670.875.110</​td><​td>​188%</​td></​tr>​ <​tr><​td>​Ris</​td><​td>​233.339.473</​td><​td>​670.875.110</​td><​td>​188%</​td></​tr>​
 <​tr><​td>​Vete</​td><​td>​243.189.109</​td><​td>​719.738.272</​td><​td>​196%</​td></​tr>​ <​tr><​td>​Vete</​td><​td>​243.189.109</​td><​td>​719.738.272</​td><​td>​196%</​td></​tr>​
 </​table>​ </​table>​
 </​html>​ </​html>​
 +Antalsuppgiftera är i ton.
 +
 +===== Hunger =====
 +Antalet personer som lider av hunger minskar.
  
 ===== IPCC WGII Chapter 7. Food Security and Food Production Systems ===== ===== IPCC WGII Chapter 7. Food Security and Food Production Systems =====
Line 29: Line 35:
   * [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​S%C3%A4d|Sädesslag (2014-04-01)]]   * [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​S%C3%A4d|Sädesslag (2014-04-01)]]
   * [[http://​www.fao.org|Food and Agriculture Organization of the United Nations (2014-04-01)]]   * [[http://​www.fao.org|Food and Agriculture Organization of the United Nations (2014-04-01)]]
 +  * [[http://​www.co2science.org/​education/​reports/​co2benefits/​MonetaryBenefitsofRisingCO2onGlobalFoodProduction.pdf|The Positive Externalities of Carbon Dioxide. Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change (2013-10-21)]]
 +  * [[http://​www.fao.org/​fileadmin/​templates/​ess/​ess_test_folder/​statistics_coordination/​FAO_STATISTICAL_PROGRAMME_OF_WORK__2012_13_010313.pdf|FAO STATISTICAL PROGRAMME OF WORK (2014-04-01)]] ​
 +  * [[http://​www.wfp.org/​|World food programme (2014-04-14)]]
 +  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Food_supply|Food supply (2014-04-14)]]
 +  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Hunger|Hunger (2014-04-14)]]
  
 +===== Synpunkter? ===== 
 +<​html>​ 
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=livsmedel"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
 +<​script>​ 
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
 +</​script>​ 
 +<!-- Index --> 
 +</​html>​
livsmedel.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)