User Tools

Site Tools


livsmedel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

livsmedel [2014/04/01 15:29]
hib [Food and Agriculture Organization FAO]
livsmedel [2019/04/07 13:48]
Line 1: Line 1:
-====== Livsmedel ====== 
- 
-==== Säd ==== 
-Sädesslag kallas de gräsväxter vars frön används som mat. Fröna (som kallas säd, sädeskorn eller spannmål) tas om hand för att till exempel malas till mjöl, valsas och klippas till gryn eller ångprepareras och valsas ut till flingor. 
- 
-Cerealier är ett sammanfattande namn på frön av alla sädesslag, olika slags ris, hirs m m. ((http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​S%C3%A4d|Sädesslag (2014-04-01))) 
- 
-===== Food and Agriculture Organization FAO ===== 
- 
-Produktionen av livsmedel har ökat kraftig sedan 1961 som är det första året för FAOs statitistik. ((http://​faostat3.fao.org/​faostat-gateway/​go/​to/​download/​Q/​QC/​E|FAOstat)) 
- 
-<​html>​ 
-<​table>​ 
-<​tr><​th>​Livsmedel</​th><​th>​1961</​th><​th>​2012</​th><​th>​%</​th></​tr>​ 
-<​tr><​td>​Majs</​td><​td>​4.122.897</​td><​td>​9.764.006</​td><​td>​137%</​td></​tr>​ 
-<​tr><​td>​Ris</​td><​td>​233.339.473</​td><​td>​670.875.110</​td><​td>​188%</​td></​tr>​ 
-<​tr><​td>​Vete</​td><​td>​243.189.109</​td><​td>​719.738.272</​td><​td>​196%</​td></​tr>​ 
-</​table>​ 
-</​html>​ 
- 
-===== IPCC WGII Chapter 7. Food Security and Food Production Systems ===== 
- 
-//​Arbetsgruppen anger om deras bedömning är mycket säker (high confidence) eller ganska säkert (medium confidence). Uppgifterna nedan anges mycket säkra om det inte speciellt markeras som ganska säkert./​red//​ 
- 
-IPCCs arbetsgrupp 2 presenterade 2014-03-31 en rapport om konsekvenser av klimatförändringar. ​ 
- 
-Klimatförändringar inverkar på produktionen av livsmedel. På högre höjder har det varit positivt. Inom vissa andra områden har det varit negativt. Sedan AR4 (1997) är det klarlagt att CO2 har en positiv inverkan i flertalet fall(([[http://​ipcc-wg2.gov/​AR5/​images/​uploads/​WGIIAR5-Chap7_FGDall.pdf|Ch 7 — Food security and food production systems, sid 2 ((2014-04-01))]])). (([[http://​ipcc-wg2.gov/​AR5/​images/​uploads/​WGIIAR5-Chap7_FGDall.pdf|Ch 7 — Food security and food production systems ((2014-04-01))]])) 
- 
-===== Källor ===== 
-  * [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​S%C3%A4d|Sädesslag (2014-04-01)]] 
-  * [[http://​www.fao.org|Food and Agriculture Organization of the United Nations (2014-04-01)]] 
- 
  
livsmedel.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)