User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser

Aktuell statistik
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

livsmedel

This is an old revision of the document!


Livsmedel

Säd

Sädesslag kallas de gräsväxter vars frön används som mat. Fröna (som kallas säd, sädeskorn eller spannmål) tas om hand för att till exempel malas till mjöl, valsas och klippas till gryn eller ångprepareras och valsas ut till flingor.

Cerealier är ett sammanfattande namn på frön av alla sädesslag, olika slags ris, hirs m m. 1))

Food and Agriculture Organization FAO

Produktionen av livsmedel har ökat kraftig sedan 1961 som är det första året för FAOs statitistik. Produktionen av vete ar ökat från 233.339.473 ton till 670.875.110 år 2012, dvs med 188%. Ris har ökat från 243.189.109 till 719.738.272 år 2012, dvs 196%.2)

Livsmedel19612012%
Ris243.189.109719.738.272196%

IPCC WGII Chapter 7. Food Security and Food Production Systems

Arbetsgruppen anger om deras bedömning är mycket säker (high confidence) eller ganska säkert (medium confidence). Uppgifterna nedan anges mycket säkra om det inte speciellt markeras som ganska säkert./red

IPCCs arbetsgrupp 2 presenterade 2014-03-31 en rapport om konsekvenser av klimatförändringar.

Klimatförändringar inverkar på produktionen av livsmedel. På högre höjder har det varit positivt. Inom vissa andra områden har det varit negativt. Sedan AR4 (1997) är det klarlagt att CO2 har en positiv inverkan i flertalet fall3). 4)

Källor

livsmedel.1396358656.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)