Normalt isläge i Arktis

- Svart år för isarna - Ett Mexico har smält bort skrev SvD häromdagen. Dags för faktakontroll.

Efter att novembers två stormar på det arktiska havet brutit upp och drivit samman is har isläggningen gått extra snabbt och är nu i stort sätt som den brukat vara de senaste 10 åren. Idag är det 11.843 km2. 2010 var det denna dag 11.985 km2. Dvs ingen nämnvärd skillnad.

Slutsats: tro inte på vad massmedia säger om klimatet