User Tools

Site Tools


normalt_islaege_i_arktis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

normalt_islaege_i_arktis [2016/12/23 10:29]
hib
normalt_islaege_i_arktis [2019/04/07 13:48]
Line 1: Line 1:
-====== Värmebölja i Arktis? ====== 
  
-[{{ :​nsidc_ice_261223.jpg|<​html><​a href="​http://​nsidc.org/​arcticseaicenews/​charctic-interactive-sea-ice-graph/">​NSIDC Arktis</​a></​html>​}}]- Svart år för isarna - Ett Mexico har smält bort skrev SvD häromdagen. Dags för faktakontroll. 
- 
-Efter att novembers två stormar på det arktiska havet brutit upp och drivit samman is har isläggningen gått extra snabbt och är nu i stort sätt som den brukat vara de senaste 10 åren. Idag är det 11.843 km2. 2010 var det denna dag 11.985 km2.  Dvs ingen nämnvärd skillnad. 
- 
-Slutsats: tro inte på vad massmedia säger om klimatet 
normalt_islaege_i_arktis.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)