User Tools

Site Tools


produktionen_av_energi_oekar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

produktionen_av_energi_oekar [2016/12/19 21:24]
hib
produktionen_av_energi_oekar [2019/04/07 13:48]
Line 1: Line 1:
-====== Värmebölja i Arktis? ====== 
- 
-====== Världsproduktionen av energi ökar ====== 
- 
-Trots att många länder har ökat beskattningen av energi och försvårat konsumtionen ökar produktionen av energi. Anledningen måste vara att energi är ett så fundamentalt behov att konsumtionen ökar trots länders ambition att den ska minska. 
- 
-Om man för att få ett längre perspektiv jämför produktionen 1973 med de senaste uppgifterna för 2014 blir resultatet följande. ​ 
- 
-1. Produktionen har ökat mycket kraft. 1974 producerades 6.101 Mtoe (Million Tonnes of Oil Equivalent). 2914 uppgick produktionen till hela 13 699 Mtoe. Ökningen blir 3% per år. 
- 
-2. Andelen olja av världens energiproduktionen har minskat, från 46% till 31%, men då världsproduktionen ökat så kraftigt innebär det att produktionen av olja har ökat med 52%. 
- 
-3. Produktionen av kol har ökat med 162% och tar en växande andel av världens energiproduktion,​ upp från 25% till 29%. 
- 
-4. Naturgasproduktionen har ökat än kraftigare med 198%. Andelen av produktionen har ökat från 16% till 21%. 
- 
-5. Biogasen har ökat långsammare (+120%) och har en något minskande andel, från 10,5% till 10,3%. 
- 
-6. Vattenkraftens andel är liten (2,4% år 2014), men växer kraftig med 199%. 
- 
-7. Kärnkraften har växt till i särklass mest, med 1098%. Dess andel av världsproduktionen är dock mycket liten, endast 4,5%. 
- 
-Källa: [[http://​www.iea.org/​publications/​freepublications/​publication/​KeyWorld2016.pdf|IEA]]. 
- 
-Se även <​html><​a href="​http://​klimatfakta.info/​doku.php?​id=energi#​den_totala_energiproduktionen_i_vaerlden">​Total energiproduktion i världen</​a></​html>​ 
- 
-2016-10-15/​hib 
- 
  
produktionen_av_energi_oekar.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)