Skatter och avgifter

  • Hur stor är skillnaden mellan svenska klimatskatter och andra länders motsvarande skatter inom EU resp övriga världen?
  • Vilka förändringar är tänkbara de närmaste åren?
  • Hur mycket har EUs klimatarbete kostat hittills och kommer att kosta i framtiden?
  • Hur mycket har FNs klimatarbete kostat hittills och kommer att kosta i framtiden?
  • Vilka andra organisationers klimatarbete är medfinansierat av Sverige, t.ex. Världsbanken?
  • Hur fungerar det med Utsläppsrätterna?
  • Hur subventioneras vindkraften?

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta