User Tools

Site Tools


solenergi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
solenergi [2015/12/04 09:19]
hib [Användning]
solenergi [2019/04/07 13:48] (current)
Line 34: Line 34:
 Den totala årliga solinstrålningen i Sverige varierar bara måttligt från år till år. På de soligaste geografiska platserna är det möjligt att utvinna uppemot 1 100 kWh per installerad kW solpanelyta. På sämre geografiska platser handlar det om ca 800 kWh per kW. Energimyndigheten anger 950 kWh per kW som ett generellt riktvärde. Den totala årliga solinstrålningen i Sverige varierar bara måttligt från år till år. På de soligaste geografiska platserna är det möjligt att utvinna uppemot 1 100 kWh per installerad kW solpanelyta. På sämre geografiska platser handlar det om ca 800 kWh per kW. Energimyndigheten anger 950 kWh per kW som ett generellt riktvärde.
  
-Odling av biobränsle för elproduktion kräver jämfört med solpaneler i så kallade solparker ca 20 gånger så stor landareal per producerad mängd elektricitet,​ men i gengäld kan biobränslet utnyttjas vid valfri tid på dygnet och året. ​ +Odling av biobränsle för elproduktion kräver jämfört med solpaneler i så kallade solparker ca 20 gånger så stor landareal per producerad mängd elektricitet,​ men i gengäld kan biobränslet utnyttjas vid valfri tid på dygnet och året. ​(([[http://​www.ekonomifakta.se/​Fakta/​Energi/​Elsimulator/#​info18478|Ekonomifakta ​(2015-12-04)]]))
-Ekonomifakta|http://​www.ekonomifakta.se/​Fakta/​Energi/​Elsimulator/#​info18478 (2015-12-04)+
  
 <​html>​ <​html>​
solenergi.1449217187.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)