User Tools

Site Tools


sverige

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
sverige [2014/10/05 23:22]
hib [Kärnkraftssäkerhet kan upprätthållas även långsiktigt]
sverige [2014/10/06 16:56]
hib [Klimatpolitiskt ramverk]
Line 49: Line 49:
 </​HTML>​ </​HTML>​
  
-===== Klimatpolitiskt ramverk ​=====+===== Regeringen ===== 
 +Regeringens beslut framgår av dess webbplats.(([[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​1583|Miljö,​ energi och klimat]])) 
 + 
 +==== Klimatpolitiskt ramverk ====
  
 Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens om ett klimatprolitiskt ramverk.(([[http://​www.socialdemokraterna.se/​Pressrum/​nyheter/​Overenskommelse-om-klimatpolitiskt-ramverk/​|Överenskommelse om klimatpolitiskt ramverk (14-10-03)]])) Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens om ett klimatprolitiskt ramverk.(([[http://​www.socialdemokraterna.se/​Pressrum/​nyheter/​Overenskommelse-om-klimatpolitiskt-ramverk/​|Överenskommelse om klimatpolitiskt ramverk (14-10-03)]]))
sverige.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)