User Tools

Site Tools


sverige

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sverige [2014/10/05 23:22]
hib [Kärnkraftssäkerhet kan upprätthållas även långsiktigt]
sverige [2019/04/07 13:48] (current)
Line 49: Line 49:
 </​HTML>​ </​HTML>​
  
-===== Klimatpolitiskt ramverk ​=====+===== Regeringen ===== 
 +Regeringens beslut framgår av dess webbplats.(([[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​1583|Miljö,​ energi och klimat]])) 
 + 
 +==== Klimatpolitiskt ramverk ====
  
 Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens om ett klimatprolitiskt ramverk.(([[http://​www.socialdemokraterna.se/​Pressrum/​nyheter/​Overenskommelse-om-klimatpolitiskt-ramverk/​|Överenskommelse om klimatpolitiskt ramverk (14-10-03)]])) Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens om ett klimatprolitiskt ramverk.(([[http://​www.socialdemokraterna.se/​Pressrum/​nyheter/​Overenskommelse-om-klimatpolitiskt-ramverk/​|Överenskommelse om klimatpolitiskt ramverk (14-10-03)]]))
Line 98: Line 101:
 Sommaren 2012 ansökte Vattenfall AB om att få ersätta en eller två kärnkraftsreaktorer med nya. Det är Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift att ur ett strålsäkerhetsperspektiv granska denna ansökan. Därefter lämnar myndigheten ett yttrande dels till regeringen som granskar ansökan enligt kärntekniklagen,​ dels till mark- och miljödomstolen som granskar ansökan enligt miljöbalken.(([[http://​www.stralsakerhetsmyndigheten.se/​start/​Karnkraft/​Vart-sakerhetsarbete/​Vi-granskar-ansokan-om-ny-karnkraft-/​|Vi granskar ansökan om ny kärnkraft, Strålskyddsmyndigheten ()]])) Sommaren 2012 ansökte Vattenfall AB om att få ersätta en eller två kärnkraftsreaktorer med nya. Det är Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift att ur ett strålsäkerhetsperspektiv granska denna ansökan. Därefter lämnar myndigheten ett yttrande dels till regeringen som granskar ansökan enligt kärntekniklagen,​ dels till mark- och miljödomstolen som granskar ansökan enligt miljöbalken.(([[http://​www.stralsakerhetsmyndigheten.se/​start/​Karnkraft/​Vart-sakerhetsarbete/​Vi-granskar-ansokan-om-ny-karnkraft-/​|Vi granskar ansökan om ny kärnkraft, Strålskyddsmyndigheten ()]]))
  
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=sverige"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +<!-- Index -->
 +</​html>​
sverige.1412544164.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)