User Tools

Site Tools


usa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

usa [2014/12/13 17:35]
hib [Senaten]
usa [2019/04/07 13:48]
Line 1: Line 1:
-====== USA ====== 
- 
-Utvecklingen inom klimatområdet i USA är självklart av mycket stort intresse. Där utförs en stor del av forskningsarbetet,​ den centrala myndigheten EPA har stort inflytande också internationellt,​ delstaterna vidtar olika klimatåtgärder och där är också debatten om klimatet som hetast.(([[http://​www.whitehouse.gov/​climate-change|CLIMATE CHANGE AND PRESIDENT OBAMA'​S ACTION PLAN]])) 
- 
-===== President Obamas aktionsplan ===== 
-President Obama höll ett tal vid klimatmötet den 23 oktober 2013 i vilket han presenterad en USAs Climate Action Plan. Han undderströk att alla större ekonomier måste delta för att allvarliga konsekvenser på grund av klimatförändringarna ska kunna undvikas. Nedan är rubrikerna på de OH-bilder som Obama använde, 
- 
-  * THE WEATHER IS GETTING MORE EXTREME 
-    * TEMPERATURES ARE RISING ACROSS THE U.S. 
-    * 2012 WAS THE SECOND MOST EXTREME YEAR ON RECORD FOR THE NATION 
-    * EXTREME WEATHER COMES AT A COST. CLIMATE AND WEATHER DISASTERS IN 2012 ALONE COST THE AMERICAN ECONOMY MORE THAN $100 BILLION 
-    * THERE ARE ALSO PUBLIC HEALTH THREATS ASSOCIATED WITH EXTREME WEATHER 
-  * CARBON POLLUTION IS THE BIGGEST DRIVER OF CLIMATE CHANGE 
-    * GLOBAL TEMPERATURES AND CARBON DIOXIDE LEVELS ARE ON THE RISE 
-    * U.S. GREENHOUSE GAS POLLUTION INCLUDES: 
-      * CARBON DIOXIDE (CO2), 82% 
-      * FLUORINATED GASES, 3% 
-      * NITROUS OXIDE (N2O), 6% 
-      * METHANE (CH4), 9% 
-    * WE'VE MADE PROGRESS THANKS TO: 
-    * BUT WE HAVE MORE WORK TO DO. 
-  * THE PRESIDENT'​S PLAN TO CUT CARBON POLLUTION IN AMERICA 
-    * REDUCING CARBON POLLUTION FROM POWER PLANTS 
-    * ACCELERATING CLEAN ENERGY LEADERSHIP 
-    * BUILDING A 21ST CENTURY CLEAN ENERGY INFRASTRUCTURE 
-    * CUTTING ENERGY WASTE IN HOMES, BUSINESSES, AND FACTORIES 
-    * REDUCING OTHER GREENHOUSE GAS EMISSIONS 
-    * FEDERAL LEADERSHIP 
-  * PREPARE FOR THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE 
-    * ASSESS THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE 
-    * SUPPORT CLIMATE-RESILIENT INVESTMENTS 
-    * REBUILD AND LEARN FROM SUPERSTORM SANDY 
-    * LAUNCH AN EFFORT TO CREATE SUSTAINABLE AND RESILIENT HOSPITALS 
-    * MAINTAIN AGRICULTURE PRODUCTIVITY 
-    * PROVIDE TOOLS FOR CLIMATE RESILIENCE 
-    * REDUCE RISK OF DROUGHTS AND WILDFIRES 
-  * LEAD INTERNATIONAL EFFORTS TO ADDRESS GLOBAL CLIMATE CHANGE 
-    * WORK WITH OTHER COUNTRIES TO TAKE ACTION TO ADDRESS CLIMATE CHANGE 
-    * LEAD EFFORTS TO ADDRESS CLIMATE CHANGE THROUGH INTERNATIONAL NEGOTIATIONS (([[http://​www.whitehouse.gov/​climate-change|CLIMATE CHANGE 
-AND PRESIDENT OBAMA'​S ACTION PLAN (2013-09-23)]])) (([[http://​www.whitehouse.gov/​sites/​default/​files/​image/​president27sclimateactionplan.pdf|THE PRESIDENT’S CLIMATEACTIONPLAN (2013-06)]])) 
- 
-== Källor == 
-  * [[http://​www.epw.senate.gov/​public/​index.cfm?​FuseAction=Home.Home|U.S. Senate Committee on Environment & Public Works (2014-01-16)]] 
-  * [[http://​www.epw.senate.gov/​public/​index.cfm?​FuseAction=Files.View&​FileStore_id=07472bb4-3eeb-42da-a49d-964165860275|Hearing on “Review of the President’s Climate Action Plan” (2014-01-16)]] 
-  * [[http://​www.nytimes.com/​pages/​science/​index.html?​module=HPMiniNav&​contentCollection=Science&​pgtype=Homepage&​region=TopBar&​action=click&​t=qry853|New York Times, Science]] 
-  * [[http://​www.washingtonpost.com/​technology/​green-technology/​|Washington Post, Green technology]] 
- 
-==== United States Environmental Protection Agency ==== 
- 
-United States Environmental Protection Agency (EPA) är en federal miljöskyddsmyndighet i USA. EPA grundades i december 1970 av USA:s president Richard Nixon. Sedan 2013 är Gina McCarthy chef (engelska: administrator) för EPA.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Environmental_Protection_Agency|EPA - Environmental Protection Agency, Wikipedia]])) 
- 
-== Källor == 
-  * [[http://​www.epa.gov/​climatechange/​|Climate Change, US Environmental Protection Agency]] 
-  * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Environmental_Protection_Agency|EPA - Environmental Protection Agency, Wikipedia]] 
-  * [[http://​www.epa.gov/​climatechange/​science/​|EPA,​ Climate Change Science]] 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​United_States_Environmental_Protection_Agency|United States Environmental Protection Agency, Wikipedia]] 
- 
- 
-===== USA:s kongress ===== 
-USA:s kongress (engelska: United States Congress) är USA:s högsta lagstiftande församling med säte i Kapitolium i huvudstaden Washington i Columbiadistriktet. På engelska kallas USA:s kongress ofta Capitol Hill efter kullen varpå dess huvudbyggnad är belägen. 
- 
-Kongressen består av två kammare: Senaten och Representanthuset. Båda husen utser kommittéer. 
- 
-==== Senaten ==== 
-Några kommittéer med anknytning till klimatfrågor. 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​List_of_current_United_States_Senate_committees|List of current United States Senate committees, Wikipedia]] 
-  * [[http://​www.epw.senate.gov/​public/?​CFID=161568454&​CFTOKEN=42313380|Environment and Public Works]] ​ 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​United_States_Senate_Appropriations_Subcommittee_on_Energy_and_Water_Development|Energy and Water Development,​ Wikipedia]] 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​United_States_Senate_Appropriations_Subcommittee_on_Interior,​_Environment,​_and_Related_Agencies|Interior,​ Environment,​ and Related Agencies, Wikipedia]] 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​United_States_Senate_Energy_Subcommittee_on_Energy|Energy,​ Wikipedia]] 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​United_States_Senate_Environment_and_Public_Works_Subcommittee_on_Green_Jobs_and_the_New_Economy|Green Jobs and the New Economy, Wikipedia]] 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​United_States_Senate_Finance_Subcommittee_on_Energy,​_Natural_Resources,​_and_Infrastructure|Energy,​ Natural Resources, and Infrastructure,​ Wikipedia]] 
- 
-==Källa== 
-  * [[http://​www.senate.gov/​|Senaten]] 
-  * [[http://​www.senate.gov/​pagelayout/​committees/​d_three_sections_with_teasers/​committees_home.htm|Committees,​ US Senate]] 
- 
-==== Representanthuset ==== 
- 
- 
-===== Senatförhör ===== 
-Starka motsättningar. Colorado State University har databas över klimataktiviteter på delstatliga nivå. 
- 
-===== Synpunkter? ===== 
-<​html>​ 
-<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=usa_klimatpolicy"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
-<​script>​ 
-  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
-  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
-  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
-  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
-  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
-  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
-</​script>​ 
-<!-- Index --> 
-</​html>​ 
- 
  
usa.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)