User Tools

Site Tools


vaermeboelja_i_arktis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
vaermeboelja_i_arktis [2016/12/19 21:52]
hib
vaermeboelja_i_arktis [2016/12/19 21:56]
hib
Line 1: Line 1:
 ====== Värmebölja i Arktis? ====== ====== Värmebölja i Arktis? ======
-"The North Pole is an insane 36 degrees warmer than normal as winter descends"​ ([[https://​www.washingtonpost.com/​news/​energy-environment/​wp/​2016/​11/​17/​the-north-pole-is-an-insane-36-degrees-warmer-than-normal-as-winter-descends/?​utm_term=.34a2ffba90ba|Washington Post]])+Media rapporterar om varm luft på Nordpolen. Här ett par exempel: 
 +  * "The North Pole is an insane 36 degrees warmer than normal as winter descends"​ ([[https://​www.washingtonpost.com/​news/​energy-environment/​wp/​2016/​11/​17/​the-north-pole-is-an-insane-36-degrees-warmer-than-normal-as-winter-descends/?​utm_term=.34a2ffba90ba|Washington Post]]) 
 +  * "The North Pole is 36 degrees hotter than it should be right now" ([[http://​www.sciencealert.com/​the-north-pole-is-36-degrees-hotter-than-it-should-be-right-now|Sciencealert]])
  
-"The North Pole is 36 degrees hotter than it should be right now" ([[http://​www.sciencealert.com/​the-north-pole-is-36-degrees-hotter-than-it-should-be-right-now|Sciencealert]])+Men det är inget speciellt att hänga upp sig på visar det säg när man går till källorn.
  
 [{{ :​arctis-polartemp-hadcrut4-1957-2016.jpg?​320|Diagram showing area weighted Arctic (70-90oN) monthly surface air temperature anomalies (HadCRUT4) since January 1957, in relation to the WMO normal period 1961-1990. The thin blue line shows the monthly temperature anomaly, while the thicker red line shows the running 37 month (c.3 yr) average. Last month shown: October 2016. Last diagram update: 3 December 2016. <​html><​a href="​http://​www.climate4you.com/​Polar%20temperatures.htm#​Arctic monthly surface air temperatures north of 70N">​Climate4you</​a></​html>​}}]Den höga temperaturen har dock inte med klimatet eller koldioxiden i atmosfären att göra. Orsaken är två stormar som fört upp varm luft till delar av polarområdet. En kom genom Bering sund den 14 november och en över Kamtjatka 16-17 november. Stormarna drev samman isen och minskade därmed istäcket. ([[https://​robertscribbler.com/​2016/​11/​18/​arctic-storms-sparked-severe-polar-warming-sea-ice-melt-for-november-2016/​|Robert Scribbler]]) [{{ :​arctis-polartemp-hadcrut4-1957-2016.jpg?​320|Diagram showing area weighted Arctic (70-90oN) monthly surface air temperature anomalies (HadCRUT4) since January 1957, in relation to the WMO normal period 1961-1990. The thin blue line shows the monthly temperature anomaly, while the thicker red line shows the running 37 month (c.3 yr) average. Last month shown: October 2016. Last diagram update: 3 December 2016. <​html><​a href="​http://​www.climate4you.com/​Polar%20temperatures.htm#​Arctic monthly surface air temperatures north of 70N">​Climate4you</​a></​html>​}}]Den höga temperaturen har dock inte med klimatet eller koldioxiden i atmosfären att göra. Orsaken är två stormar som fört upp varm luft till delar av polarområdet. En kom genom Bering sund den 14 november och en över Kamtjatka 16-17 november. Stormarna drev samman isen och minskade därmed istäcket. ([[https://​robertscribbler.com/​2016/​11/​18/​arctic-storms-sparked-severe-polar-warming-sea-ice-melt-for-november-2016/​|Robert Scribbler]])
vaermeboelja_i_arktis.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)