User Tools

Site Tools


vem_boer_man_lita_paa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vem_boer_man_lita_paa [2016/12/25 15:58]
hib [Enorma skillnader]
vem_boer_man_lita_paa [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Vem bör man lite på ======+====== Vem bör man lita ======
  
 Det är flera organisationer som samlar in aktuella väderdata. Några använder data insamlat med satelliter. Andra hämtar data från väderstationer. Resultaten är helt olika. Det är flera organisationer som samlar in aktuella väderdata. Några använder data insamlat med satelliter. Andra hämtar data från väderstationer. Resultaten är helt olika.
Line 25: Line 25:
 <table style="​width:​310px;">​ <table style="​width:​310px;">​
 <​tr><​td>​Typ</​td><​td>​UHA</​td><​td>​GISS</​td></​tr>​ <​tr><​td>​Typ</​td><​td>​UHA</​td><​td>​GISS</​td></​tr>​
-<​tr><​td>​Datainsamling</​td><​td>​Kontinuerlig mätning</​td><​td>​Insamling från ca 1500 väderstationer,​ främst i USA</​td></​tr>​+<​tr><​td>​Datainsamling</​td><​td>​Kontinuerlig mätning ​jorden runt</​td><​td>​Insamling från ca 1500 väderstationer,​ främst i USA</​td></​tr>​
 <​tr><​td>​El ninjo 1998</​td><​td>​Syns tydligt</​td><​td>​Visas som en topp bland andra.</​td></​tr>​ <​tr><​td>​El ninjo 1998</​td><​td>​Syns tydligt</​td><​td>​Visas som en topp bland andra.</​td></​tr>​
 <​tr><​td>​Temp 1998-2015</​td><​td>​Ingen ökad värme</​td><​td>​Stigande temperatur</​td></​tr>​ <​tr><​td>​Temp 1998-2015</​td><​td>​Ingen ökad värme</​td><​td>​Stigande temperatur</​td></​tr>​
vem_boer_man_lita_paa.1482677900.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)