User Tools

Site Tools


vindkraft

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
vindkraft [2015/04/23 14:28]
hib [Nyheter]
vindkraft [2016/05/12 08:36]
hib [Höjd skatt på vind- och skolkraft]
Line 14: Line 14:
 Enligt förslaget i budgetpropositionen för 2016ska skattelättnaden tas bort från och med den 1 juli nästa år. De allra minsta anläggningarna,​ under 32 kilowatt, föreslås även i fortsättningen få slippa energiskatt. ​ Enligt förslaget i budgetpropositionen för 2016ska skattelättnaden tas bort från och med den 1 juli nästa år. De allra minsta anläggningarna,​ under 32 kilowatt, föreslås även i fortsättningen få slippa energiskatt. ​
 Samtidigt vill regeringen satsa på att fram till 2020 finansiera två terrawattimmar förnybar elproduktion genom ett norsk-svenskt samarbete om elcertifikat. Samtidigt vill regeringen satsa på att fram till 2020 finansiera två terrawattimmar förnybar elproduktion genom ett norsk-svenskt samarbete om elcertifikat.
 +
 Regeringen stöder också solceller med ett investeringsstöd och ett skatteavdrag med 60 öre per kilowattimme.(([[http://​www.gp.se/​ekonomi/​1.2692500-regeringen-vill-hoja-skatt-pa-vindkraft|Regeringen vill höja skatt på vindkraft]] (2015-04-22) )) Regeringen stöder också solceller med ett investeringsstöd och ett skatteavdrag med 60 öre per kilowattimme.(([[http://​www.gp.se/​ekonomi/​1.2692500-regeringen-vill-hoja-skatt-pa-vindkraft|Regeringen vill höja skatt på vindkraft]] (2015-04-22) ))
  
vindkraft.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)