User Tools

Site Tools


vindkraft

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vindkraft [2015/04/23 12:22]
hib [Vindkraft]
vindkraft [2019/04/07 13:48] (current)
Line 9: Line 9:
  
 ===== Nyheter ===== ===== Nyheter =====
 +==== Höjd skatt på vind- och skolkraft ==== 
 Regeringen vill höja skatten på småskaligt producerad elkraft från exempelvis vind och sol med närmare 100 miljoner kronor. Förslaget slår mot bland annat ett 60-tal av landets kommuner som satsat på vindkraft. Regeringen vill höja skatten på småskaligt producerad elkraft från exempelvis vind och sol med närmare 100 miljoner kronor. Förslaget slår mot bland annat ett 60-tal av landets kommuner som satsat på vindkraft.
  
-Enligt förslaget ​ska skattelättnaden tas bort från och med den 1 juli nästa år. förslaget kommer i budgetpropositionen för 2016. De allra minsta anläggningarna,​ under 32 kilowatt, föreslås även i fortsättningen få slippa energiskatt.+Enligt förslaget ​i budgetpropositionen för 2016ska ​skattelättnaden tas bort från och med den 1 juli nästa år. De allra minsta anläggningarna,​ under 32 kilowatt, föreslås även i fortsättningen få slippa energiskatt. ​
 Samtidigt vill regeringen satsa på att fram till 2020 finansiera två terrawattimmar förnybar elproduktion genom ett norsk-svenskt samarbete om elcertifikat. Samtidigt vill regeringen satsa på att fram till 2020 finansiera två terrawattimmar förnybar elproduktion genom ett norsk-svenskt samarbete om elcertifikat.
 +
 Regeringen stöder också solceller med ett investeringsstöd och ett skatteavdrag med 60 öre per kilowattimme.(([[http://​www.gp.se/​ekonomi/​1.2692500-regeringen-vill-hoja-skatt-pa-vindkraft|Regeringen vill höja skatt på vindkraft]] (2015-04-22) )) Regeringen stöder också solceller med ett investeringsstöd och ett skatteavdrag med 60 öre per kilowattimme.(([[http://​www.gp.se/​ekonomi/​1.2692500-regeringen-vill-hoja-skatt-pa-vindkraft|Regeringen vill höja skatt på vindkraft]] (2015-04-22) ))
  
vindkraft.1429784534.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)