Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Om klimatfakta.info

Visionen är att klimatfakta.info vara en uppslagsbok om klimatet som alla intresserade av ämnet kan känna förtroende för.

Det ställer höga krav på innehållet:

  • Uppgifterna ska vara rätt.
  • Innehållet ska vara relevant.
  • Så korta artiklar som möjligt.
  • Källa ska finnas för alla uppgifter.
  • Ge användare enkla möjligheter att bidra till innehållet.

Helst borde Klimatfakta.info också vara heltäckande men det är givetvis omöjligt.

Arbetsgången är följande:

  • Idè: En sida skapas med namn och tänkbart innehåll.
  • Faktainsamling: Granska källor och lista de som är bra.
  • Utkast: Innehållet disponeras med fakta för varje avsnitt.
  • Förslag: Artikeln blir tillgänglig för kommentarer av användare.
  • Publicering: Artikeln bli allmänt tillgänglig.

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.