InnehållGamla klimatfaktaOmWebbsidorLogga in

Klimatfakta.info

Kortkort:

Freoner viktigare än Co2
Freoner (CFC) är 19000-23000 gånger starkare växthusgas än CO2. Temperaturen i Arktis steg med 1.59°C mellan 1955 och 2005. Av det svarade CFC för 0,77°C och CO2 för 0,82 °C. CO2 har alltså en mindre roll än man tidigare trott.   

Läs mer...

Kyler klimatet

Alla de tre viktigaste naturliga faktorerna som inverkar på klimatet, solen, vulkaner och naturliga förändringar, kommer de närmaste tre decennierna verka kylande. Läs mer… 

Facebook censurerar

Organisationen Friends of Science hindras att annonsera ut ett event som ska hållas 6 april. Bakom aktionen ligger Climate Feedback. Läs mer...

Bäst med tillväxt i skogen

Naturskyddsföreningen vill att gamla träd ska få stå kvar. Skogidustrin tycker att det är bättre att satsa på ny skog. Hur påverkar skogen koldioxidhalten? Mer skog lagrar mer koldioxid. Växande träd lagrar mer koldioxid än de som inte växer. Klimatutredning får kritik: Skogens roll underskattas

Ingen CO2-lagring i Sverige

Nej till CO2-lagring i Sverige. Men ja till anläggningar som fångar koldioxid i luften. Utredare tror ej på lagring av koldioxid i Sverige

Klimatfakta.info

Adm:Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com