Anders Andersson Bratt, 15751661 (aged 86 years)

Name
Anders Andersson /Bratt/
Given names
Anders Andersson
Surname
Bratt
Also known as
Anders Andersson /Bånge/
Note: Känd från 1603 och död senast 1660.
Note: 1384 Anders Andersson Bratt af Björke (Bånge), född omkring 1585 i Dal sn, Värmlands län, död före 1661 i Vänersborgs församling, Vänersborg, Älvsborgs län. Stadsskrivare och Köpman. Tidigast nämnd 1601-1610 i Hans Engilsmans rote i Nya Lödöse. Inkom därifrån till Brätte (stadsprivilegier 1620) omkring 1612 och nämndes där bland borgerskapet 1619. Han blev i denna stad Stadsskrivare 1631 och var detta till åtminstone 1640. Brätte stads levnad var dock snart slut då dess invånare på kunglig befallning 1642 tvingades flytta till det nyanlagda Vänersborg där Bratt märkligt nog först 1648 uppges ha inkommit och erhållit jord. Här verkade han nu som Köpman till sin död. Bratt uppges av okända skäl ha upptagit sin hustrus namn och kallade sig Bånge.

1384 Anders Andersson Bratt af Björke (Bånge), född omkring 1585 i Dal sn, Värmlands län, död före 1661 i Vänersborgs församling, Vänersborg, Älvsborgs län. Stadsskrivare och Köpman. Tidigast nämnd 1601-1610 i Hans Engilsmans rote i Nya Lödöse. Inkom därifrån till Brätte (stadsprivilegier 1620) omkring 1612 och nämndes där bland borgerskapet 1619. Han blev i denna stad Stadsskrivare 1631 och var detta till åtminstone 1640. Brätte stads levnad var dock snart slut då dess invånare på kunglig befallning 1642 tvingades flytta till det nyanlagda Vänersborg där Bratt märkligt nog först 1648 uppges ha inkommit och erhållit jord. Här verkade han nu som Köpman till sin död. Bratt uppges av okända skäl ha upptagit sin hustrus namn och kallade sig Bånge.

Av hans två kända söner var den äldsta Sven Andersson Bånghe (omkr. 1610-1644). Han deltog i 30-åriga kriget och avancerade till löjtnant vid Västgöta-Dals regemente. Olika uppgifter har gjort gällande att han sägs ha antingen stupat 1642 eller samma år blivit tillfångatagen och kort därefter avlidit i fångeskap. Dessa har dock kunnat överbevisats med nya kunskaper av Gunnar Norlin som preseterades i Släkt och Hävd no 3 1973. Här menar han att Sven Andersson Bånghe blivit tillfångatagen i slaget vid Leipzig 1642 men återkommit till sitt kompani, som nu var förlagt till Helsingborg, senast i januari 1644. Han nämndes nu som kapten vid Västgöta-Dals regemente och avled först 9/12 1644 i Helsingborg. I de två sista av honom underskrivna rullorna använde han ett sigill som tydligt visar en adlig sköld med ätten Bratts tre stjärnor och därovan initialerna SAAP (P=B). Detta, tillsammans med Arvid Noreens övertygade uppfattning om Anders Bånges släktskap med adliga ätten Bratt (som inte grundar sig på Norlins källor), stärker teorin om att hans farfars farfar var Bonde Olof Mattson som traditionen säger. Denna skall i sin tur vara sonsons son till den av Karl Knutsson Bonde adlade Nils Stensson Bratt. Sven Andersson Bånghes hustru Christina Stierna (av adlig släkt, död 1677) trodde mannen avlidit i kriget och gifte om sig med makens tidigare chef överstelöjtnant, sedermera överste, Börje Drakenberg (1606-1692). Hennes barn med Bånghe Erik och Maria önskades av Drakenberg bli adopterade på hans adliga namn men de blev istället adlade Drakenfelt 1678 (introducerad under no 946, utslocknad 1703). [SBL, NFB, HB, SoH]

SBL = Svensk biografiskt lexikon (fortskridande)
NFB = Nordisk familjebok, 1:a, 2:a och 4:e uppl (Stockholm 1876-1957)
HB = Helmer Bratt, "Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt" (Linköping 1951)
SoH = Gunnar Norlins artikel "Bratt af Höglunda, andra Brattsläkter och släkten Wallman" (Släkt och hävd no 3 1973)

http://web.comhem.se/patriksgenealogi/anfarfar.htm

Note: "Christoffer Liedbergs mor Barbro Andersdotter, död 31.8.1665, säges av Fernow vara dotter till handlanden i Brätte Anders Andersson d.ä och Kerstin Larsdotter Bånge. Hennes morfar var handlanden och rådmannen i Brätte Lars Bånge. och hon var syster till Anders Andersson Bånge (stamfader till släkten Bratt från Brattefors."

"Christoffer Liedbergs mor Barbro Andersdotter, död 31.8.1665, säges av Fernow vara dotter till handlanden i Brätte Anders Andersson d.ä och Kerstin Larsdotter Bånge. Hennes morfar var handlanden och rådmannen i Brätte Lars Bånge. och hon var syster till Anders Andersson Bånge (stamfader till släkten Bratt från Brattefors."
http://www.gbgtomter.se/Rote_4/4.34.pdf

En gren af ätten inflyttade till Sverige, der Nils Bratt, lancltvärnsman ■öfver Vermland, den 28 december 1456 »för dess troskap och välvilliga tjenst» af konung Carl VIII Knutsson blef adlad. En hans ättling Nils Jönsson introducerades på riddarhuset, då detta bildades 1625, mecl namnet Bratt till Hög-lunda N:o 49 och denna ätt fortlefver ännu. En annan ättling till Nils Bratt, nämligen Anders Bratt ingick ofrälse gifte och gick derför förlustig sitt arf enligt clen tidens sed. Han bortlade slägtnamnet Bratt och antog sin hustrus namn Bånge. Hans son Anders, clöcl 1667, återtog slägtnamnet Bratt och blef brukspatron på Brattfors bruk i Vermland, samt stamfader för ättens Verm-landsgren, hvilken är rätt talrik.

Strokirk, Oscar Fredrik (1860-1902), , Sweden.
http://runeberg.org/strokirk/2/0229.html

Note: Enligt släktkalendern 1931, sida 192, var "enligt släkttradition och synnerligen stora sannolikheter" fadern Anders Nilsson Bratt.

Enligt släktkalendern 1931, sida 192, var "enligt släkttradition och synnerligen stora sannolikheter" fadern Anders Nilsson Bratt.

"Denna släkt är med största sannolikhet af samma stam som adliga ätten Bratt af Höglunda. Lantvärnsmannen Nils Bratt från Värmland blev 1456 af kunung Carl Knutsson Bonde upphöjd i adligt stånd.

Hans ättling Nils Gustafsson Bratt hade tvenne söner, därav den äldre Jöns Nilsson Bratt var fader till Nils Jönsson Bratt, som 1625 introducerades på riddarhuset med namnet Bratt af Höglunda och en yngre son Anders Nilsson Bratt [Anders Andersson 1555-1618????].

Den sistnämndes son skall enligt släkttradition och synnerligen stora sannolikheter hafva varit den Anders Andersson [dvs Anders Andersson 1575-1661], som antog namnet Bånge samt lefde i slutet af l500- och början af 1600-talet. "

Birth
Note: Då han var åtalad 1592 bör ha varit född tidigare än 1585.

Då han var åtalad 1592 bör ha varit född tidigare än 1585.

1585
Dal sn, Värmlands län
http://web.comhem.se/patriksgenealogi/anfarfar.htm

1580
http://www.geni.com/people/Anders-Andersson-B%C3%A5nge-Bratt/6000000002919532153?through=3777637

Marriage
Occupation
Köpman
Note: http://web.comhem.se/patriksgenealogi/anfarfar.htm
Occupation
Handelsman och rådman
Employer: Göteborg
Event
1590 (aged 15 years)
Birth of a son
1590 (aged 15 years)
Death of a paternal grandfather
Note: "Levde ännu 1602"

"Levde ännu 1602"
Norlin
Bratt från Brattfors

Birth of a son
Note: Troligen ca 1610-15.
Birth of a son
Residence
Note: Brätte
Death of a father
1618 (aged 43 years)
Note: död före 1618 i Brätte, Dal sn, Värmlands län

död före 1618 i Brätte, Dal sn, Värmlands län
http://web.comhem.se/patriksgenealogi/anfarfar.htm

Occupation
Stadsskrivare
1631 (aged 56 years)
Employer: Brätte
Note: http://web.comhem.se/patriksgenealogi/anfarfar.htm
Note: Han blev i denna stad Stadsskrivare 1631 och var detta till åtminstone 1640.

Han blev i denna stad Stadsskrivare 1631 och var detta till åtminstone 1640.
http://web.comhem.se/patriksgenealogi/anfarfar.htm

Marriage of a daughter
Death of a daughter
Death of a son
Note: och avled först 9/12 1644 i Helsingborg

och avled först 9/12 1644 i Helsingborg
http://web.comhem.se/patriksgenealogi/anfarfar.htm

Residence
Marriage of a son
Note: 1640-talet
Death of a wife
Note: http://web.comhem.se/jh_genealogy/pad90f72b.html
Death of a mother
Death
Note: 1661 i Vänersborgs församling, Vänersborg, Älvsborgs län.

1661 i Vänersborgs församling, Vänersborg, Älvsborgs län.
http://web.comhem.se/patriksgenealogi/anfarfar.htm

Family with parents
father
15551618
Birth: 1555 25 Vallen, Mårdaklev, Västergötland, Sverige
Death: 1618
mother
Marriage Marriage
himself
15751661
Birth: 1575 20 15 Värmlands län, Sverige
Death: 1661Vänersborg, Västra Götalands län, Sverige
sister
Father’s family with Brita Andersdotter
father
15551618
Birth: 1555 25 Vallen, Mårdaklev, Västergötland, Sverige
Death: 1618
stepmother
Marriage Marriage
Family with Kerstin Larsdotter Bånge
himself
15751661
Birth: 1575 20 15 Värmlands län, Sverige
Death: 1661Vänersborg, Västra Götalands län, Sverige
wife
Marriage Marriage
daughter
son
Brattfors kyrka
16091677
Birth: October 23, 1609 34 29 Brätte, Vänersborg, Västra Götalands län, Sverige
Death: November 5, 1677Brattfors, Filipstad, Värmlands län, Sverige
14 months
son
16101644
Birth: 1610 35 30 Brätte, Vänersborg, Västra Götalands län, Sverige
Death: December 9, 1644Helsingborg, Skåne län, Sverige
daughter
son
Occupation
Event
Name
Birth

Då han var åtalad 1592 bör ha varit född tidigare än 1585.

1585
Dal sn, Värmlands län
http://web.comhem.se/patriksgenealogi/anfarfar.htm

1580
http://www.geni.com/people/Anders-Andersson-B%C3%A5nge-Bratt/6000000002919532153?through=3777637

Occupation

http://web.comhem.se/patriksgenealogi/anfarfar.htm

Residence

Brätte

Occupation

http://web.comhem.se/patriksgenealogi/anfarfar.htm

Han blev i denna stad Stadsskrivare 1631 och var detta till åtminstone 1640.
http://web.comhem.se/patriksgenealogi/anfarfar.htm

Name

Känd från 1603 och död senast 1660.

1384 Anders Andersson Bratt af Björke (Bånge), född omkring 1585 i Dal sn, Värmlands län, död före 1661 i Vänersborgs församling, Vänersborg, Älvsborgs län. Stadsskrivare och Köpman. Tidigast nämnd 1601-1610 i Hans Engilsmans rote i Nya Lödöse. Inkom därifrån till Brätte (stadsprivilegier 1620) omkring 1612 och nämndes där bland borgerskapet 1619. Han blev i denna stad Stadsskrivare 1631 och var detta till åtminstone 1640. Brätte stads levnad var dock snart slut då dess invånare på kunglig befallning 1642 tvingades flytta till det nyanlagda Vänersborg där Bratt märkligt nog först 1648 uppges ha inkommit och erhållit jord. Här verkade han nu som Köpman till sin död. Bratt uppges av okända skäl ha upptagit sin hustrus namn och kallade sig Bånge.

Av hans två kända söner var den äldsta Sven Andersson Bånghe (omkr. 1610-1644). Han deltog i 30-åriga kriget och avancerade till löjtnant vid Västgöta-Dals regemente. Olika uppgifter har gjort gällande att han sägs ha antingen stupat 1642 eller samma år blivit tillfångatagen och kort därefter avlidit i fångeskap. Dessa har dock kunnat överbevisats med nya kunskaper av Gunnar Norlin som preseterades i Släkt och Hävd no 3 1973. Här menar han att Sven Andersson Bånghe blivit tillfångatagen i slaget vid Leipzig 1642 men återkommit till sitt kompani, som nu var förlagt till Helsingborg, senast i januari 1644. Han nämndes nu som kapten vid Västgöta-Dals regemente och avled först 9/12 1644 i Helsingborg. I de två sista av honom underskrivna rullorna använde han ett sigill som tydligt visar en adlig sköld med ätten Bratts tre stjärnor och därovan initialerna SAAP (P=B). Detta, tillsammans med Arvid Noreens övertygade uppfattning om Anders Bånges släktskap med adliga ätten Bratt (som inte grundar sig på Norlins källor), stärker teorin om att hans farfars farfar var Bonde Olof Mattson som traditionen säger. Denna skall i sin tur vara sonsons son till den av Karl Knutsson Bonde adlade Nils Stensson Bratt. Sven Andersson Bånghes hustru Christina Stierna (av adlig släkt, död 1677) trodde mannen avlidit i kriget och gifte om sig med makens tidigare chef överstelöjtnant, sedermera överste, Börje Drakenberg (1606-1692). Hennes barn med Bånghe Erik och Maria önskades av Drakenberg bli adopterade på hans adliga namn men de blev istället adlade Drakenfelt 1678 (introducerad under no 946, utslocknad 1703). [SBL, NFB, HB, SoH]

SBL = Svensk biografiskt lexikon (fortskridande)
NFB = Nordisk familjebok, 1:a, 2:a och 4:e uppl (Stockholm 1876-1957)
HB = Helmer Bratt, "Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt" (Linköping 1951)
SoH = Gunnar Norlins artikel "Bratt af Höglunda, andra Brattsläkter och släkten Wallman" (Släkt och hävd no 3 1973)

http://web.comhem.se/patriksgenealogi/anfarfar.htm

"Christoffer Liedbergs mor Barbro Andersdotter, död 31.8.1665, säges av Fernow vara dotter till handlanden i Brätte Anders Andersson d.ä och Kerstin Larsdotter Bånge. Hennes morfar var handlanden och rådmannen i Brätte Lars Bånge. och hon var syster till Anders Andersson Bånge (stamfader till släkten Bratt från Brattefors."
http://www.gbgtomter.se/Rote_4/4.34.pdf

Shared note

En gren af ätten inflyttade till Sverige, der Nils Bratt, lancltvärnsman ■öfver Vermland, den 28 december 1456 »för dess troskap och välvilliga tjenst» af konung Carl VIII Knutsson blef adlad. En hans ättling Nils Jönsson introducerades på riddarhuset, då detta bildades 1625, mecl namnet Bratt till Hög-lunda N:o 49 och denna ätt fortlefver ännu. En annan ättling till Nils Bratt, nämligen Anders Bratt ingick ofrälse gifte och gick derför förlustig sitt arf enligt clen tidens sed. Han bortlade slägtnamnet Bratt och antog sin hustrus namn Bånge. Hans son Anders, clöcl 1667, återtog slägtnamnet Bratt och blef brukspatron på Brattfors bruk i Vermland, samt stamfader för ättens Verm-landsgren, hvilken är rätt talrik.

Strokirk, Oscar Fredrik (1860-1902), , Sweden.
http://runeberg.org/strokirk/2/0229.html

Enligt släktkalendern 1931, sida 192, var "enligt släkttradition och synnerligen stora sannolikheter" fadern Anders Nilsson Bratt.

"Denna släkt är med största sannolikhet af samma stam som adliga ätten Bratt af Höglunda. Lantvärnsmannen Nils Bratt från Värmland blev 1456 af kunung Carl Knutsson Bonde upphöjd i adligt stånd.

Hans ättling Nils Gustafsson Bratt hade tvenne söner, därav den äldre Jöns Nilsson Bratt var fader till Nils Jönsson Bratt, som 1625 introducerades på riddarhuset med namnet Bratt af Höglunda och en yngre son Anders Nilsson Bratt [Anders Andersson 1555-1618????].

Den sistnämndes son skall enligt släkttradition och synnerligen stora sannolikheter hafva varit den Anders Andersson [dvs Anders Andersson 1575-1661], som antog namnet Bånge samt lefde i slutet af l500- och början af 1600-talet. "

Death

1661 i Vänersborgs församling, Vänersborg, Älvsborgs län.
http://web.comhem.se/patriksgenealogi/anfarfar.htm

Note

Känd från 1603 och död senast 1660.

Note

Känd från 1603 och död senast 1660.