User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

blog:nytt_menysystem

Nytt menysystem, bättre editor, tabeller, diagram

Klimatfakta har fått ett nytt lite snyggare menysystem. Editorn är också utbytt vilket ger några extra redigeringsmöjligheter.

En annan nyhet är möjligheten att göra tabeller med länkar och sortera dem i bokstavsordning. Tyvärr engelska kolumnrubriker och ingen styrning av datumet. Med lite nytta gör funktionen i alla fall.

<pagelist&table&header&nouser&desc&sort>

</pagelist>

Den sista nyhet denna gång är möjligheten att göra enkla stapeldiagram. <barchart>1000|A:500,B:50,C:250,D:1000</barchart> Mer komplicerade för göras i annat program och sedan importeras som bild.

blog/nytt_menysystem.txt · Last modified: 2021/06/02 16:14 (external edit)