User Tools

Site Tools


koldioxid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
koldioxid [2019/04/07 20:04]
hansiwan [Koldioxid]
koldioxid [2019/04/08 11:24] (current)
hansiwan [Frågor]
Line 7: Line 7:
  
 Koldioxid tas upp i vatten, speciellt i världshaven,​ vars pH(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​PH|pH,​ Wikipedia]])) är över 7.0. Då regn faller över områden i världen där det finns kalksten och kalkhaltig lera binds också koldioxid. Kalciumkarbonat,​ CaCO<​sub>​3</​sub>​(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Kalciumkarbonat|Kalciumkarbonat,​ Wikipedia]])),​ reagerar med koldioxid, bundet i vatten, s.k. kolsyra, H<​sub>​2</​sub>​CO<​sub>​3</​sub>​(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Kolsyra|Kolsyra,​ Wikipedia]])). Kalciumvätekarbonat,​ Ca(HCO<​sub>​3</​sub>​)<​sub>​2</​sub>​(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Kalciumv%C3%A4tekarbonat|Kalciumvätekarbonat,​ Wikipedia]])) bildas istället.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Koldioxid|Koldioxid,​ Wikipedia]])) Koldioxid tas upp i vatten, speciellt i världshaven,​ vars pH(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​PH|pH,​ Wikipedia]])) är över 7.0. Då regn faller över områden i världen där det finns kalksten och kalkhaltig lera binds också koldioxid. Kalciumkarbonat,​ CaCO<​sub>​3</​sub>​(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Kalciumkarbonat|Kalciumkarbonat,​ Wikipedia]])),​ reagerar med koldioxid, bundet i vatten, s.k. kolsyra, H<​sub>​2</​sub>​CO<​sub>​3</​sub>​(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Kolsyra|Kolsyra,​ Wikipedia]])). Kalciumvätekarbonat,​ Ca(HCO<​sub>​3</​sub>​)<​sub>​2</​sub>​(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Kalciumv%C3%A4tekarbonat|Kalciumvätekarbonat,​ Wikipedia]])) bildas istället.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Koldioxid|Koldioxid,​ Wikipedia]]))
- 
- 
  
 ===== Solens strålar ===== ===== Solens strålar =====
Line 16: Line 14:
 Solljuset utgörs till stor del av strålning på våglängder där jordens atmosfär är genomskinlig. För den långvågigare värmestrålningen från jordytan är atmosfären däremot bara delvis genomskinlig. Det mesta av värmestrålningen fångas upp av vattenånga,​ koldioxid och andra växthusgaser. (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​V%C3%A4xthuseffekten|Växthuseffekten,​ Wikipedia]])) Solljuset utgörs till stor del av strålning på våglängder där jordens atmosfär är genomskinlig. För den långvågigare värmestrålningen från jordytan är atmosfären däremot bara delvis genomskinlig. Det mesta av värmestrålningen fångas upp av vattenånga,​ koldioxid och andra växthusgaser. (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​V%C3%A4xthuseffekten|Växthuseffekten,​ Wikipedia]]))
 <​HTML><​HR></​HTML>​ <​HTML><​HR></​HTML>​
 +
 ===== Koldioxidhalten i atmosfären ===== ===== Koldioxidhalten i atmosfären =====
  
-IPCC skriver i AR5 att koncentrationen av CO<​sub>​2</​sub>​ är högre än de varit under de senaste 800.000 åren. CO<​sub>​2</​sub>​ har ökat med 40% sedan förindustriell tid främst pga utsläpp från fossil förbränning och i andra hand genom utsläpp från markanvändning. ​Haven har absorberat omkring 30% av den antropogena koldioxiden vilket lett till en försurning. (([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGI_AR5_SPM_brochure.pdf|sid 9, Summary for Policymakers,​AR5,​ IPCC]]))+IPCC skriver i AR5 att koncentrationen av CO<​sub>​2</​sub>​ är högre än de varit under de senaste 800.000 åren. CO<​sub>​2</​sub>​ har ökat med 40% sedan förindustriell tid främst pga utsläpp från fossil förbränning och i andra hand genom utsläpp från markanvändning.
  
 {{ wiki:mauna loa.jpg}}Diagrammet visar resultat av mätningar av koldioxid vid Manua Loa. Den röda linjen visar antalet koldioxidmolekyler i torr luft i förhållande till samtliga molekyler. När solen mest lyser på norra halvklotet ökar mängden för att sedan minska något mindre när solen mest lyser på södra halvklotet. {{ wiki:mauna loa.jpg}}Diagrammet visar resultat av mätningar av koldioxid vid Manua Loa. Den röda linjen visar antalet koldioxidmolekyler i torr luft i förhållande till samtliga molekyler. När solen mest lyser på norra halvklotet ökar mängden för att sedan minska något mindre när solen mest lyser på södra halvklotet.
  
-Den genomsnittliga koncentrationen(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Carbon_dioxide#​In_the_Earth.27s_atmosphere|In the Earth'​s atmosphere, Wikipedia]])) är ca 400 koldioxidmolekyler per miljon molekyler (ppm) i volym (eller ​591 ppm i massa). Den totala mängden koldioxid i atmosfären är 3,16x1015 kg, dvs ca 3.000 gigaton+Den genomsnittliga koncentrationen(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Carbon_dioxide#​In_the_Earth.27s_atmosphere|In the Earth'​s atmosphere, Wikipedia]])) är ca 410 koldioxidmolekyler per miljon molekyler (ppm) i volym (eller ​622 ppm i massa). ​
  
 Koncentrationen varierar säsongsvis och per region speciellt på marknivå. I städer är koncentrationen allmänt högre och inomhus kan den uppgå till 10 gånger den genomsnittliga koncentrationen. Koldioxidhalten har också uppskattats under en längre tid. På Siple-stationen på Antarktis har man tagit upp en iskärna som visar att koldioxidhalten var tämligen konstant 280 ppm från år 1000 till 1750. Koncentrationen varierar säsongsvis och per region speciellt på marknivå. I städer är koncentrationen allmänt högre och inomhus kan den uppgå till 10 gånger den genomsnittliga koncentrationen. Koldioxidhalten har också uppskattats under en längre tid. På Siple-stationen på Antarktis har man tagit upp en iskärna som visar att koldioxidhalten var tämligen konstant 280 ppm från år 1000 till 1750.
  
-När snö omvandlas vid firn, en mellanform av snö och is, stannar gaser kvar i form av bubblor och innesluts i isen. Bubblorna förflyttar sig dock i isen vilket försvårar analysen av gasens resp islagrets ålder. För att gasen ska fixeras krävs ett islaget på typiskt 100 meter. Vid Vid Vostok var differensen upp til 7000 år. Bubblornas position påverkas också av att glaciärisen flyter långsamt.(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Ice_core|Ise core, Wikipedia (2014-05-21)]]))+När snö omvandlas vid firn, en mellanform av snö och is, stannar gaser kvar i form av bubblor och innesluts i isen. Bubblorna förflyttar sig dock i isen vilket försvårar analysen av gasens resp islagrets ålder. För att gasen ska fixeras krävs ett islaget på typiskt 100 meter. Vid Vid Vostok var differensen upp til 7000 år. Bubblornas position påverkas också av att glaciärisen flyter långsamt.(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Ice_core|Ice core, Wikipedia (2014-05-21)]]))
  
 [{{ ::​global_fossil_carbon_emissions.png?​400|}}]Trots en mycket begränsad ökning av koldioxidhalten 1910 -1940 steg temperaturen markant.(([[atmosfaeren|Atmosfären]])) [{{ ::​global_fossil_carbon_emissions.png?​400|}}]Trots en mycket begränsad ökning av koldioxidhalten 1910 -1940 steg temperaturen markant.(([[atmosfaeren|Atmosfären]]))
Line 36: Line 35:
  
 De viktigaste växthusgaserna i atmosfären är vattenånga,​ koldioxid, metan, dikväveoxid,​ ozon. De viktigaste växthusgaserna i atmosfären är vattenånga,​ koldioxid, metan, dikväveoxid,​ ozon.
- 
-Temperaturen 255 K är medeltemperaturen vid jordytan sett över hela året och över hela jordklotet, ​ om det inte funnits växthusgaser i atmosfären. 
- 
-Temperaturen 288  K är den medeltemperatur vi har över året och hela jorden med nuvarande mängd växthusgaser.(([[http://​fy.chalmers.se/​~funbd/​MF-F2/​Exempel-duggafr%C3%A5gor%20svar%20110513.htm|Exempel på duggafrågor och duggasvar]])) 
  
 [{{ ::​foto_av_atom.jpg?​300|Amazing! First ever photograph inside a hydrogen atom, Fox News. (2013-05-28) http://​www.foxnews.com/​science/​2013/​05/​28/​amazing-first-ever-photograph-inside-hydrogen-atom/​}}]Excitering betyder att energi tillförs en atom så att en elektron "​hoppar upp" till ett skal som innehåller mer energi. Energin tillförs genom att en elektron exempelvis absorberar en foton, eller krockar med en närliggande atom eller partikel. [{{ ::​foto_av_atom.jpg?​300|Amazing! First ever photograph inside a hydrogen atom, Fox News. (2013-05-28) http://​www.foxnews.com/​science/​2013/​05/​28/​amazing-first-ever-photograph-inside-hydrogen-atom/​}}]Excitering betyder att energi tillförs en atom så att en elektron "​hoppar upp" till ett skal som innehåller mer energi. Energin tillförs genom att en elektron exempelvis absorberar en foton, eller krockar med en närliggande atom eller partikel.
Line 50: Line 45:
  
 Läs mer om [[atomfysik|Atomfysik]]. Läs mer om [[atomfysik|Atomfysik]].
- 
- 
- 
- 
- 
  
 ==== Källor ==== ==== Källor ====
-  * [[http://​www.klimatupplysningen.se/​2012/​05/​29/​det-logaritmiska-sambandet/​|Det logaritmiska sambandet]] +  * [[http://​www.klimatupplysningen.se/​2012/​05/​29/​det-logaritmiska-sambandet/​|Klimatupplysningen: ​Det logaritmiska sambandet]] 
-  * [[http://​www.nature.com/​ngeo/​journal/​v6/​n8/​full/​ngeo1830.html|Anthropogenic perturbation of the carbon fluxes from land to ocean]] +  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Carbon_dioxide|Wikipedia:  ​Atmospheric carbon dioxide (CO2) Carbon dioxide]] 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Carbon_dioxide|Atmospheric carbon dioxide (CO2) Carbon dioxide, Wikipedia]] +  * [[https://​www.ipcc.ch/​report/ar5/wg1/|IPCC: Climate Change ​2013: Working Group I: The Physical Science Basis (2014)]] 
-  * [[http://​www.ipcc.ch/​publications_and_data/ar4/wg1/en/​ch7s7-3-1-3.html#​7-3-2|Climate Change ​2007: Working Group I: The Physical Science Basis]] +  * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Elektromagnetisk_str%C3%A5lning|Wikipedia: ​Elektromagnetisk strålning]] 
-  * [[http://​www.google.se/​url?​sa=t&​rct=j&​q=&​esrc=s&​source=web&​cd=1&​cad=rja&​ved=0CDgQFjAA&​url=http%3A%2F%2Fwww.dtic.mil%2Fcgi-bin%2FGetTRDoc%3FAD%3DADA567795&​ei=88fbUoepJInX4ATr4YDwAg&​usg=AFQjCNEJ4NgwNpJrQL9zlfEj2QrRKJPpUg&​sig2=vyVprCVbVMqDQmTWeUOIbg&​bvm=bv.59568121,​d.bGE|Electronic Excitation in Air and Carbon Dioxid Gas (2009-09)]] +  * [[http://​blog.nature.org/​science/​2013/​08/​21/​forests-a-rising-global-climate-superpower/​|Nature: ​Forests: A Rising Global Climate Superpower? ​(2013)]] 
-  * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Elektromagnetisk_str%C3%A5lning|Elektromagnetisk strålning]] +  * [[https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions|Our world in Data: Global Greenhouse Gases Emissions Review]] 
-  * [[http://​blog.nature.org/​science/​2013/​08/​21/​forests-a-rising-global-climate-superpower/​|Forests:​ A Rising Global Climate Superpower?​]] +  * [[https://​www.sciencedirect.com/​topics/​earth-and-planetary-sciences/​greenhouse-gas-emission|ScienceDirect:​ Greenhouse Gas Emission]] 
-  * [[http://www.metoffice.gov.uk/media/​pdf/​6/​t/​AVOID_WS2_D1_02_20091009.pdf|Global Greenhouse Gases Emissions Review]] +  * [[http://​www.atmos-chem-phys.net/​13/​7607/​2013/​acp-13-7607-2013.pdf|EPA: Improved simulation of regional CO2 surface concentrations using GEOS-Chem and fluxes from VEGAS]] 
-  * [[http://​www.atmos-chem-phys.net/​13/​7607/​2013/​acp-13-7607-2013.pdf|Improved simulation of regional CO2 surface concentrations using GEOS-Chem and fluxes from VEGAS]] +  * [[http://http://​falsktalarm.se/​|Kapitel 7: Kolcykeln, Falsk Alarm]]
-  * [[http://www.falskt-alarm.se/​boken/​kapitel-7-kolcykeln/|Kapitel 7: Kolcykeln, Falsk Alarm]]+
   * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Koldioxid|Koldioxid,​ Wikipedia]]   * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Koldioxid|Koldioxid,​ Wikipedia]]
-  * [[http://​publications.lib.chalmers.se/​records/​fulltext/​65848.pdf|Koldioxid och klimatet]] 
   * [[http://​www.esrl.noaa.gov/​gmd/​ccgg/​trends/​mlo.html | Mauna Lua, Earth System Research Laboratory]]   * [[http://​www.esrl.noaa.gov/​gmd/​ccgg/​trends/​mlo.html | Mauna Lua, Earth System Research Laboratory]]
   * [[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1029/​97GB02729/​abstract;​jsessionid=E3AF202B55887D0A69B276AD1D90A4A8.d01t04?​systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+disrupted+on+31+August+from+10%3A00-12%3A00+BST+%2805%3A00-07%3A00+EDT%29+for+essential+maintenance&​userIsAuthenticated=false&​deniedAccessCustomisedMessage=|Missing sinks, feedbacks, and understanding the role of terrestrial ecosystems in the global carbon balance]]   * [[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1029/​97GB02729/​abstract;​jsessionid=E3AF202B55887D0A69B276AD1D90A4A8.d01t04?​systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+disrupted+on+31+August+from+10%3A00-12%3A00+BST+%2805%3A00-07%3A00+EDT%29+for+essential+maintenance&​userIsAuthenticated=false&​deniedAccessCustomisedMessage=|Missing sinks, feedbacks, and understanding the role of terrestrial ecosystems in the global carbon balance]]
-  * [[http://​transcom.project.asu.edu/​|The Atmospheric Tracer Transport Model Intercomparison Project]] ​ 
-  * [[http://​www.imedea.uib-csic.es/​master/​cambioglobal/​Modulo_1_02/​Terrestrial%20sinks%20(forests%20and%20soils)/​Bibliography_terrestrial/​houghton_gcb_2003.pdf|Why are estimates of the terrestrial carbon balance so different?​]] 
   * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Vulkan | Vulkaner, Wikipedia]]   * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Vulkan | Vulkaner, Wikipedia]]
 +
 ===== Mätningar av koldioxid ===== ===== Mätningar av koldioxid =====
  
Line 82: Line 69:
 [{{ ::​carbon_tracker_2008.gif?​300|CarbonTracker CO2 weather for June-July, 2008. Warm colors show high atmospheric CO2 concentrations,​ and cool colors show low concentrations. As the summer growing season takes hold, photosynthesis by forests and crops draws concentrations of CO2 down, opposing the general increase from fossil fuel burning. The resulting high- and low-CO2 air masses are then moved around by weather systems to form the patterns shown here}}]Koldioxiden är ojämnt fördelad i atmosfären. Det framgår av NASAs carbon tracker. (Klicka på bilden om animationen inte startar) (([[http://​www.esrl.noaa.gov/​gmd/​ccgg/​carbontracker/​|NASA Carbon tracker]])) [{{ ::​carbon_tracker_2008.gif?​300|CarbonTracker CO2 weather for June-July, 2008. Warm colors show high atmospheric CO2 concentrations,​ and cool colors show low concentrations. As the summer growing season takes hold, photosynthesis by forests and crops draws concentrations of CO2 down, opposing the general increase from fossil fuel burning. The resulting high- and low-CO2 air masses are then moved around by weather systems to form the patterns shown here}}]Koldioxiden är ojämnt fördelad i atmosfären. Det framgår av NASAs carbon tracker. (Klicka på bilden om animationen inte startar) (([[http://​www.esrl.noaa.gov/​gmd/​ccgg/​carbontracker/​|NASA Carbon tracker]]))
  
-Uppskattningar av mängden koldioxid innan mätningarna kom igång på Manua Loa, bygger på analyser av gasens förekomst i iskärnor 1750(([[http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter02_FINAL.pdf|WG1AR5_Chapter02_FINAL, sid 166, WG1, AR5, IPCC]])) (([[http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter02_FINAL.pdf|WG1AR5_Chapter06,​ WG1, AR5, IPCC]])) och genom beräkningar baserade på uppskattad användning av fossila bränslen.(([[http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter02_FINAL.pdf|WG1AR5_Chapter06,​ sida 474, WG1, AR5, IPCC]]))+---- 
 + 
 +{{ :​law_dome_antarctiva_ice_cores.jpg?​400|https://​www.co2.earth/​co2-ice-core-data}}Uppskattningar av mängden koldioxid innan mätningarna kom igång på Manua Loa, bygger på analyser av gasens förekomst i iskärnor 1750(([[https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/|IPCC: WG1 AR5_Chapter02_FINAL, sid 166]])) (([[https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/|IPCC: WG1AR5_Chapter06]])) och genom beräkningar baserade på uppskattad användning av fossila bränslen.(([[https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/|IPCC: WG1AR5_Chapter06,​ sida 474]])) 
  
 ==== Källor ==== ==== Källor ====
   * [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Ice_core|Ice core, Wikipedia (2014-05-20)]]   * [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Ice_core|Ice core, Wikipedia (2014-05-20)]]
   * [[http://​www.clim-past.net/​9/​2525/​2013/​cp-9-2525-2013.pdf|A brief history of ice core science over the last 50 yr (2013-11-06)]]   * [[http://​www.clim-past.net/​9/​2525/​2013/​cp-9-2525-2013.pdf|A brief history of ice core science over the last 50 yr (2013-11-06)]]
 +  * [[https://​ourworldindata.org/​co2-and-other-greenhouse-gas-emissions|CO₂ and other Greenhouse Gas Emissions]]
 +
 +
 <​html><​hr></​html>​ <​html><​hr></​html>​
 +
 +2013
 ===== Nytillskottet av koldioxid ===== ===== Nytillskottet av koldioxid =====
  
-De naturliga utsläppen av koldioxid från biosfären och hydrosfären (sjöar och oceaner) är tjugo gånger så stora som de fossila. Men det är bara de fossila utsläppen som ger atmosfären ett nytillskott av koldioxid. Nytillskottet år 2000 var ungefär 1% av atmosfärens totala mängd av koldioxid. ​Dessa utsläpp kommer att fortsätta. Om de utsläppen begränsas till dagens nivå kommer koldioxiden i atmosfären mer än fördubblats jämfört med idag.+De naturliga utsläppen av koldioxid ​till atmosfären ​från biosfären och hydrosfären (sjöar och oceaner) är tjugo gånger så stora som de fossila. Men det är bara de fossila utsläppen som ger nytillskott av koldioxid. Nytillskottet år 2000 var ungefär 1% av atmosfärens totala mängd av koldioxid. ​ 
  
-{{ ::​koldioxid_spridning.jpg?500|}}Koncentrationen av koldioxid varierar stark runt jorden. Diagrammet visar resultatet av satellitmätningar under mars månad 2011.+{{ ::​koldioxid_spridning.jpg|}}Koncentrationen av koldioxid varierar stark runt jorden. Diagrammet visar resultatet av satellitmätningar under mars månad 2011.
  
 Innan CO2 släpptes ut av mänsklig aktivitet varierade mängden koldioxid med temperaturen som i sin tur styrdes av instrålningen från solen. För 500 hundra miljoner år sedan innehöll atmosfären 20 gånger mer än idag. Under Jura(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Jura_%28period%29|Jura,​ Wikipedia]])) i den mesozoiska eran(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Mesozoikum|Mesozoikum,​ Wikipedia]])),​ för ca för 208-146 år sedan sjönk koloxiden till 4-5 gånger jämfört med idag. För 49 miljoner år sedan minskade koldioxiden kraftigt. Innan CO2 släpptes ut av mänsklig aktivitet varierade mängden koldioxid med temperaturen som i sin tur styrdes av instrålningen från solen. För 500 hundra miljoner år sedan innehöll atmosfären 20 gånger mer än idag. Under Jura(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Jura_%28period%29|Jura,​ Wikipedia]])) i den mesozoiska eran(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Mesozoikum|Mesozoikum,​ Wikipedia]])),​ för ca för 208-146 år sedan sjönk koloxiden till 4-5 gånger jämfört med idag. För 49 miljoner år sedan minskade koldioxiden kraftigt.
Line 174: Line 169:
 Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten och addera dem med varandra. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppen av varje växthusgas med gasens s.k. GWP-värde (Global Warming Potential) Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten och addera dem med varandra. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppen av varje växthusgas med gasens s.k. GWP-värde (Global Warming Potential)
  
-===== Test ===== 
- 
-Detta är en text 
  
  
-===== Frågor ===== 
  
-  * Hur fördelar sig koldioxiden runt jorden? 
-  * Hur bearbetas de direkta mätresultaten innan de publiceras? 
-  * Är de direkta mätresultaten allmänt tillgängliga?​ 
-  * Hur länge stannar koldioxiden i atmosfären?​ 
-  * Hur kan man veta mängden CO2 lång tid tillbaka med tanke på att CO2 är en så liten andel av atmosfären. 
-  * När började den "​industriella tiden"?​ 
-  * Hur mäts koldioxiden från satellit och hur stämmer de mätningarna med de på Manua Loa? 
-  * Hur inverkar koldioxid på växtlighet?​ 
-  * Hur inverkar djur på CO2? 
-  * Hur fördelas CO2 vertikalt? 
-  * Kan man se skillnad på antropogent resp annan CO2 i atmosfären?​ 
-  * Hur länge stannar CO2 i atmosfären?​ 
-  * Hur påverkar CO2 haven? 
-  * Hur inverkar CO2 på solens strålar? 
-  * Hur inverkar CO2 på jordens utstrålning?​ 
-  * Vad hände för 49 år sedan? 
-  * Hur vet man att förmultnande och skogsbränder avger just 439 gigaton och hur har det förändrats över tiden? 
-  * Har inte människors i hög grad påverkat koldioxidbalansen långt före industrialismen?  ​ 
-  * Vad händer om det är för lite koldioxid i atmosfären?​ 
-  * Hur har man mätt de volymer som ingår i kolcykeln? Hur stor är osäkerheten?​ 
  
 ===== Källor ===== ===== Källor =====
koldioxid.1554660244.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 20:04 by hansiwan