User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2019/04/07 13:48]
127.0.0.1 external edit
start [2019/07/03 08:58] (current)
hansiwan
Line 1: Line 1:
- 
 [[http://​www.klimatfakta.info/​feed.php|{{ :​rss.jpg?​50|}}]] [[http://​www.klimatfakta.info/​feed.php|{{ :​rss.jpg?​50|}}]]
 +
 +
 +
 +
 +**//Detta är "​gamla"​ Klimatfakta.info,​ som läggs om till nya [[https://​www.klimatfakta.info|Klimatfakta.info]]. När text är omarbetad och överförd tas den bort i denna version.
 +//**
  
 ====== Ta ställning i klimatfrågan ====== ====== Ta ställning i klimatfrågan ======
Line 27: Line 32:
 2013-10-13 2013-10-13
   ​   ​
 +===== Uppdatering =====
 +
 +Klimatfaktas innehåll publicerades huvudsakligen 2013-2015. Jag tänker nu göra ett försök att aktualisera och bygga ut innehållet. Det kommer att ta sin tid.
 +
 +För att kunna skilja nytt från det som är äldre kommer sidorna, och ibland även avsnitt, förses med uppgift om datum för senaste revision.
 +
 +/Hans Iwan Bratt
 +2019-04-07
 ===== Källor ===== ===== Källor =====
  
 Uppgifter i Klimatfakta.info styrks noggrant med hänvisning till källor, vanligen i form av fotnoter. En referens i fotnot kan innebära att texten är hämtad direkt från källan utan ändring, ​ med ändring och att länken i fotnoten ger läsaren möjlighet till fördjupad läsning. Uppgifter i Klimatfakta.info styrks noggrant med hänvisning till källor, vanligen i form av fotnoter. En referens i fotnot kan innebära att texten är hämtad direkt från källan utan ändring, ​ med ändring och att länken i fotnoten ger läsaren möjlighet till fördjupad läsning.
 <​html><​br><​a style="​font-size:​14px;"​ href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0">​För material från Wikipedia gäller CC BY-SA 3.0</​a></​html>​ <​html><​br><​a style="​font-size:​14px;"​ href="​http://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0">​För material från Wikipedia gäller CC BY-SA 3.0</​a></​html>​
-===== Synpunkter? ===== 
-<​html>​ 
-<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=start"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
-<​script>​ 
-  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
-  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
-  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
-  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
  
-  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
-  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
-</​script>​ 
-<!-- Index --> 
-</​html>​ 
  
-===== Diskussion ===== +
-Klimatfaktas diskussionsforum har varit borta ett tag men återkommer nu (2016-07-13).  +
-~~DISQUS~~+
start.1554637722.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 by 127.0.0.1