Frequently asked questions

Varför släktforska?
Vilka personer kan ingå i släktträdet?
Är allt sant?
Hur skriver man datum?
Yrke och examen
Källangivelser
Media och Album
Fel i systemet

Varför släktforska?

- För att känna sig själv bör man veta något om sin bakgrund.

- Släktforskning kan vara som en skattjakt. Det är spännande att hitta nya uppgifter.

- Generna följer släktleden liksom ofta också släktens kulturella särdrag. 


Vilka personer kan ingå i släktträdet?

För att en person ska kunna läggas in måste personen ha en direkt relation till någon som är inlagd in i släktträdet.

Följande relationer kan tas med i trädet

a) Alla som är ättlingar till Anders Andersson Bratt i Brattfors. (Senare kan anfäder till honom anges som stamfader/-moder)

b) Alla som är eller var gifta med a eller har liknande relation, inkl har barn med a.

c) Föräldrar till b


Är allt sant?

Det går inte att garantera att något är sant i detta släktträd. Få har fullständiga bevis på vem som är ens egen pappa. I stället är ambitionen hög att redovisa varifrån uppgifterna hämtats, så att den intresserade själv kan göra en bedömning av saningshalten och kontrolla källans vederhäftighet.


Hur skriver man datum?

Datum skrivs dag-mån-år t.ex. 15-12-2012. 


Yrke och examen

Det är bra om i skiljer på yrke och examen.

Utbildningstitlar som civilekonom, civilingenjör ska anges som examen.

Yrke är i princip andra titlar, t.ex. vd. Här redovisas även ledamotskap och medlemskap.

Vi särredovisar inte militära titlar. Ska försöka få bort den möjligheten.


Källangivelser

Om ingen källa anges ska uppgiften vara hämtad från Bratt från Brattfors av Christian Bratt och släktföreningens matriklar och meddelanden. Övriga uppgifter ska förses med källa.

När uppgifter hämtats från de källor som är registrerade i systemet sker hänvisning till dem genom att klicka på "Lägg till nytt källcitat". Välj sedan källa genom att klicka på första ikonen till höger om fältet "Källa". Klicka på "Visa alla" i det fönster som öppnats och välj sedan önskad källa varvid ett nytt formulär öppnas. I fältet "Citat detaljer" skriver man var i källan uppgiften finns. I fältet "Text" man man lägga citat från källan eller andra upplysningar.

Tills vidare bör endast administratören skapa nya källor!

Andra källor noteras i Anteckningsfältet.


Media och Album

Bilder och andra media kan läggas till samtliga uppgifter. Media bör placeras tillsammans med så specifik uppgift som möjligt.

Media läggs in med hjälp av knapparna i den horisontella meny Media och Album. Dessa ger tillgång till samma funktioner. Den första bilden som läggs upp kopplas till persons namn och bör helst vara en porträttbild.

Om en porträttbild ska ersättas md en annan bild krävs administratörens ingripande.

Se även Media Management.


Fel i systemet

Om Man klickar på berättelser i huvudmeny uppstår ett programfel. Jag tar därför tv bort detta val i huvudmenyn.