AktuelltRapporterFritextsökInnehållGamla klimatfaktaOmWebbsidorLogga in

Klimatfakta.info

2020-06-27

Koldioxid

Innehåll

 • Källor
 • Koldioxid är en gas, som är lukt- och färglös i normala temperaturer. För närvarande (maj 2020) utgör den omkring 416 ppm[1] [2] av atmosfärens[3] volym. Andelen ökar för närvarande med över två ppm per år. Koldioxid har en signifikant biologisk betydelse, spelar en viktig roll för jordens klimat och har många industriella tillämpningar.

  koldioxid.jpg

  Koldioxid är en växthusgas och bildas vid fullständig förbränning av kolföreningar i syre. Vid förbränning av biomassa ökar inte halten av koldioxid i atmosfären, så länge biomassan tillåts växa upp igen och åter absorbera samma mängd koldioxid. Vid förbränning av fossila bränslen som kol, petroleum, naturgas, oljeskiffer, tjärsand, sopor och vid gasfackling återförs kol till atmosfären som varit utanför kretsloppet väldigt länge. Såvida inte återfört kol binds i ny biomassa, så ökar koldioxidhalten i atmosfären.

  Koldioxid tas upp i vatten, speciellt i världshaven, vars pH är över 7.0. Då regn faller över områden i världen där det finns kalksten och kalkhaltig lera binds också koldioxid. Kalciumkarbonat, CaCO3, reagerar med koldioxid, bundet i vatten, s.k. kolsyra, H2CO3. Kalciumvätekarbonat, Ca(HCO3)2 bildas istället.

  Källor

  Fotnoter

  1) "parts per million, antal per
  2) The World?s CO2 Home Page
  3) Atmosfär, Wikipedia

  Klimatfakta

  Klimatfakta.info
  Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com